^ Powrót na górę

 

 

Antoni Pstrokoński. Muzealnik, archiwista, notariusz

Rozmiar tekstu:

muzeum
Muzeum Okręgowe w Sieradzu odkrywa historię miasta, przypominając postać Antoniego Paparona Pstrokońskiego, sieradzkiego notariusza, archiwisty, muzealnika i archeologa z przełomu XVIII i XIX wieku. Na budynku przy ul. Wodnej 2A, w którym mieszkał i pracował, zawisła tablica pamiątkowa.

Tablicę umieszczono na froncie tzw. organistówki – domu będącego elementem zespołu okalającego sieradzką farę i częściowo należącego do parafii. Pstrokoński zamieszkał w nim dokładnie 203 lata temu, przenosząc się tam z Kolegiackiej 38. Wtedy była to Sukiennicza 146/147. Obecnie dawna organistówka jest częścią rozbudowanego i niedawno wyremontowanego obiektu, noszącego adres Wodna 2.

Inicjatorem ufundowania tablicy ku czci Antoniego Paparona Pstrokońskiego jest Jakub Jurek, młody sieradzanin, miłośnik historii miasta, współpracownik kwartalnika PTTK „Na Sieradzkich Szlakach”. – Pisząc artykuły do tego periodyku często korzystałem z akt notarialnych, tworzonych właśnie przez Pstrokońskiego. W dokumentach pojawiał się adres, który postanowiłem sprawdzić. Okazało się, że notariusz ten mieszkał w budynku znanym jako organistówka, zbudowanym w 1806 roku. Zaproponowałem więc, by upamiętnić tę bardzo ciekawą, zasłużoną dla Sieradza, a mało znaną postać – mówi Jakub Jurek. – Każda społeczność powinna dbać o swoje korzenie, pamiętać o swojej przeszłości. Dzięki tej tablicy nie tylko przypominamy historię Sieradza, ale i oddajemy hołd osobie, która wiele lat temu dbała, by ta historia przetrwała dalej – dodała Kazimiera Gotkowicz, wicestarosta sieradzki, która wraz członkiem Zarządu Powiatu Tomaszem Balińskim wzięła udział w uroczystym spotkaniu przed budynkiem na Wodnej.

Tablica jest właściwie jedyną widoczną pamiątką po Pstrokońskim, nie licząc oczywiście ogromnej, ale rozproszonej spuścizny naukowej. – W 1874 r. córka Bronisława sprzedała zbiór ponad 27 tys. kart dokumentów i odpisów zebranych w tzw. Teki Pstrokońskiego, liczące 72 tomy rękopisów, do Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, gdzie są do dzisiaj. Druga część dokumentów w liczbie także wielu tysięcy stron, związanych z działalnością rejentalno-archiwalną, jest przechowywana w Sieradzu. Czy to wszystko? Tego chyba nigdy się nie dowiemy – stwierdził Marek Urbański, archeolog z sieradzkiego muzeum, podczas wykładu wygłoszonego tuż po odsłonięciu tablicy.

Do II wojny światowej o rejencie przypominał grób na sieradzkim cmentarzu, ale Niemcy zburzyli go i zarekwirowali żeliwny nagrobek, tym samym wymazując Pstrokońskiego z pamięci zbiorowej mieszkańców miasta. Zdaniem dyrektora Muzeum Okręgowego Piotra Gutbiera, jest to dobry moment, by pomyśleć o pracach archeologicznych w miejscu pochówku. Antoni Paparona Pstrokoński zmarł 11 lutego 1843 roku, przeżywszy 70 lat.

T.O.

1  2

4  5

6  7

8  11

9  10

14  15

16  17

18  19