^ Powrót na górę

 

 

Sztuka naiwna w kolekcji Tomasza Szymczaka

Rozmiar tekstu:

muzeum
Na najnowszą wystawę czasową, otwartą w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, składają się 74 obrazy twórców nieprofesjonalnych. Prace reprezentują nurt zwany sztuką naiwną lub prymitywną.

Czym jest sztuka naiwna? Tak określa ją Paweł Jaśkiewicz w katalogu wystawy „Sztuka naiwna w kolekcji Tomasza Szymczaka”: „Sztuka określana mianem naiwnej (…) to forma twórczości wizualnej osób, które nie posiadają formalnego wykształcenia, wymaganego od zawodowego artysty, a obejmującego m.in. znajomość wiedzy anatomicznej, historii sztuki, technik malarskich czy zasad perspektywy. (…) Cechy zasadnicze, znane z akademickiego podejścia do kanonów malarstwa, takie jak zmniejszanie wielkości obiektów proporcjonalnie do odległości, tonowanie kolorów w związku z odległością czy zmniejszanie precyzji detali, nie mają miejsca. Daje to w rezultacie efekty perspektywy geometrycznie błędne, silne wykorzystanie wzoru i detali oraz wielką dokładność, doprowadzoną często, łącznie z tłem, do perfekcji. Prostota, a nie subtelność, jest kanonem zasadniczym”.

Brak fachowego przygotowania i wykształcenia kierunkowego jest w tym wypadku zaletą. – Autorzy amatorzy nie są skalani szkolną manierą, nikt im niczego nie narzuca, nie sugeruje, nie podpowiada. Malują od serca, tak jak czują i widzą – mówi Tomasz Szymczak, właściciel kolekcji i pomysłodawca wystawy. „Artyści naiwni, niezależni od innych form sztuki, tworzą zdecydowanie instynktownie. Ich sztuka jest efektem procesu swoistego, wewnętrznego przeżycia, jest bardzo osobista i zachowująca rodzaj dziecięcej radości, opartej o naiwny realizm” – czytamy w katalogu.

Prezentowane prace powstawały od lat 60. ubiegłego wieku. Część została pozyskana od autorów lub ich rodzin, część Tomasz Szymczak po prostu kupił, czasami sprowadzając obrazy z zagranicy. Wśród artystów przewijają się takie nazwiska, jak Stanisław Zagajewski, Henryk Żelaśkiewicz, Jan Pelczarski, Władysław Sołdyka, Władysław Luciński, Eugeniusz Krawczuk, Emil Brzezina czy Tadeusz Żak.

Ekspozycja znajduje się w nowej sali wystawowej przy ul. Zamkowej (wejście od Dominikańskiej). Obrazy można oglądać do 28 kwietnia 2019 r.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  11

12  13

14  15

16  17

18  19

20  21

22  23

24  25