^ Powrót na górę

 

 

Wykład o Kazimierzu Stanisławie Walewskim

Rozmiar tekstu:

muzeum
W Muzeum Okręgowym w Sieradzu Bogdan Cieślak, kierownik Muzeum Walewskich w Tubądzinie, opowiedział o Kazimierzu Stanisławie Walewskim, założycielu Muzeum i Archiwum Rodowego Walewskich.

Kazimierz Stanisław Walewski (ur. 1867) zajmował się gromadzeniem pamiątek rodowych. Przez lata zbierał wszystko, co w jakikolwiek sposób (materialny i niematerialny) świadczyło o obecności Walewskich. Na jego bardzo bogate archiwum składały się przede wszystkim dokumenty (oryginały i kopie), z których najstarsze pochodziły z XV wieku. Walewski zgromadził też sporo przedmiotów użytkowych i dzieł sztuki. Na spotkaniu w sieradzkim muzeum Bogdan Cieślak przytoczył fragmenty spisu przedmiotów wchodzących w skład archiwum. Spis ten w całości liczył ponad 400 stron.

Ponieważ Kazimierz Stanisław Walewski nie miał potomstwa, archiwum przekazał swemu bratankowi, również Kazimierzowi. Gdy wybuchła II wojna światowa, Kazimierz Stanisław postanowił ukryć cenne przedmioty. Skrzynie z częścią archiwum zakopał w ziemi, część ukrył na strychu pałacu w Tubądzinie. Sporo zaginęło w czasie wojny (meble, książki, przedmioty artystyczne). Ocalało ponad 100 portretów, zabezpieczonych w pobliskim klasztorze.

Spotkanie z Bogdanem Cieślakiem było kolejnym z serii spotkań w ramach Studium Regionalnego, poświęconego wybitnym postaciom regionu. W następny czwartek – 12 marca o godz. 17 – bohaterem Studium będzie Bolesław Zwoliński, wychowawca, nauczyciel i instruktor harcerski.

T.O.

IMG 9840  IMG 9852

IMG 9861  IMG 9872