^ Powrót na górę

 

 

Wykład o Piłsudskim w 80. rocznicę śmierci

Rozmiar tekstu:

pbp
Doktor Robert Witak z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego był gościem Klubu Historycznego im. Grota Roweckiego w Sieradzu. W Powiatowej Bibliotece Publicznej wygłosił prelekcję pt. „Marszałek Józef Piłsudski. W 80. rocznicę śmierci”.

Robert Witak przedstawił w skrócie cały życiorys Józefa Piłsudskiego, poczynając od czasów gimnazjalnych, gdy przyszły marszałek zakładał koło dyskusyjne „Spójnia”, poprzez czasy przerwanych studiów medycznych i późniejszych walk o niepodległość, po śmierć na raka żołądka w maju 1935 r. – Bezpośrednią przyczyna śmierci Piłsudskiego była choroba nowotworowa, ale należy pamiętać, że był to żołnierz, którego życie nie oszczędzało. Umarł jako człowiek bardzo doświadczony, zmęczony – mówił Robert Witak.

Józef Piłsudski urodził się w 1867. W szkole był średniakiem i niczym specjalnym się nie wyróżniał, przynajmniej jeśli chodzi o naukę. Zdradzał natomiast zdolności do działalności konspiracyjnej i wywrotowej. – Pochodził z biednej rodziny, dlatego jako kierunek studiów wybrał medycynę, która miała mu zapewnić w przyszłości byt na jakim takim poziomie. Kariery lekarskiej jednak nie zrobił, bo medycyna w gruncie rzeczy go nie interesowała i nie był pilnym studentem – opowiadał prelegent.

Wykład był podsumowaniem działalności niepodległościowej marszałka. Ten wątek Robert Witak zaczął od wojny rosyjsko-japońskiej: – Już wtedy, w roku 1904, Piłsudski widział, że Rosja wyraźnie nie radzi sobie z Japończykami, a im bardziej sobie nie radzi, tym większa była szansa na powstanie na ziemiach polskich ruchu, który podejmie się walki o niepodległość. Nic z tego jednak nie wyszło. Zwycięska Japonia nie była zainteresowana aktywnością w tej części Europy, a ruchy rewolucyjne w Polsce zostały utopione we krwi przez żołnierzy silnych garnizonów carskich. Musiało minąć kilkanaście lat i trzeba było aż wojny światowej, by można było mówić o niepodległości.

Wolność wcale nie oznaczała spokoju. Już w 1920 trzeba było się opierać bolszewickiej nawale, a sześć lat później Piłsudski doprowadził do przewrotu majowego. Do końca życia marszałek był generalnym inspektorem sił zbrojnych w czasie pokoju. W czasie wojny to właśnie on przewidziany był do roli naczelnego wodza. Na początku lat 30. zaczął się wycofywać z życia politycznego – to w związku z chorobą.

Kontynuatorem linii politycznej Piłsudskiego po jego śmierci był Józef Beck, zaś funkcję marszałka Polski przejął Edward Śmigły-Rydz.

T.O.

IMG 2404  IMG 2407

IMG 2410  IMG 2413