^ Powrót na górę

 

 

Powiatowy przegląd orkiestr w Złoczewie

Rozmiar tekstu:

orkiestry
W złoczewskim amfiteatrze zagrało 10 orkiestr z gmin powiatu sieradzkiego. Wystąpiły zespoły ze Złoczewa, Goszczanowa, Woli Będkowskiej, Brąszewic, Sieradza, Godynic, Brzeźnia, Burzenina, Unikowa i Klonowej.

Przegląd połączony był z powiatowymi obchodami Dnia Strażaka. Impreza rozpoczęła się mszą świętą i przemarszem z kościoła do amfiteatru, gdzie odbył się uroczysty apel. Najbardziej podniosłą chwilą było wręczenie Józefowi Misiakowi, wieloletniemu pracownikowi administracji rządowej i samorządowej, w tym radnemu powiatowemu, odznaczenia „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”. Ten honorowy tytuł przyznała mu Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 26 marca br. Decyzję o przyznaniu tytułu odczytał przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda, a odznaczenie Józefowi Misiakowi wręczył wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Niemal dokładnie 50 lat temu, 30 maja 1965 r. Józef Misiak został radnym Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźniu. Przez kolejne lata był radnym RN, a potem Rady Gminy i Rady Powiatu. Przez wiele lat kierował również gminami: najpierw w Brąszewicach jako naczelnik, potem w Brzeźniu jako wójt. Ponadto od początku lat 90. należał do kierownictwa Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Za zasługi wniesione w pracę ZOSP RP, Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie uchwałą z 24 kwietnia 1991 r. nadał Józefowi Misiakowi godność Członka Honorowego Związku OSP RP.

Po uroczystych dekoracjach zasłużonych strażaków na scenie już do końca imprezy królowały orkiestry. Każda wykonała po 3-4 utwory lub wiązanki utworów. Przegląd nie był konkursem, toteż nie było klasyfikacji i miejsc. Puchary i pamiątkowe dyplomy otrzymały wszystkie zespoły biorące udział w imprezie.

Galeria: XVI Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych w Złoczewie

T.O.