^ Powrót na górę

 

 

Europejskie Dni Dziedzictwa w Muzeum Okręgowym

Rozmiar tekstu:

muzeum
Muzeum Okręgowe w Sieradzu przyłącza się do Europejskich Dni Dziedzictwa. W ich ramach zorganizuje spotkanie poświęcone gródkom rycerskim oraz wycieczkę szlakiem gródków rycerskich ziemi sieradzkiej.

O gródkach rycerskich w czwartek 10 września o godz. 11 w sali rycerskiej muzeum (w piwnicy budynku przy ul. Dominikańskiej) opowie starszy kustosz Marek Urbański. Dokładnie 10 dni później – w niedzielę 20 września – o godz. 10 również Marek Urbański oprowadzi wycieczkę szlakiem gródków rycerskich.

Tematem tegorocznej, 23. edycji EDD jest „Utracone dziedzictwo”. Na projekt składa się szereg przedsięwzięć kulturalnych „przypominających utracone dziedzictwo, poczynając od olbrzymich strat w zasobach dziedzictwa kulturowego Polaków, będących wynikiem tragicznych wydarzeń wojennych, których 70. rocznicę zakończenia będziemy obchodzić w 2015 roku, poprzez utratę materialnych źródeł tożsamości, spowodowaną decyzją polityczną o zmianie granic, a w konsekwencji przesiedleniu wielu tysięcy ludzi,  po powracający w licznych dyskusjach problem utraconych w różnych okolicznościach skarbów narodowych, kolekcji sztuki, cennych zabytków architektury, zapomnianych lokalnych tradycjach etc.” (cytat z materiałów organizatora).

Europejskie Dni Dziedzictwa odbędą się w dniach 12-13 i 19-20 września.

T.O.