^ Powrót na górę

 

 

Początki OSP w Sieradzu wg prof. Olejnika

Rozmiar tekstu:

muzeum
Kolejne spotkanie w ramach Studium Regionalnego. Tym razem gościem cyklu był historyk prof. Tadeusz Olejnik. Tematem jego wykładu były „Narodziny ochotniczej straży ogniowej w Sieradzu”.

Sieradz był piątym miastem Królestwa Polskiego, w którym w II połowie XIX w. utworzono straż ogniową. Mechanizmy jej powstania były podobne jak gdzie indziej, tzn. była ona oddolną inicjatywą mieszkańców. Władze rosyjskie nie przeszkadzały w ich tworzeniu, ale też nie pomagały. Straże nie były finansowane z budżetów miast – strażacy sami musieli się starać o pieniądze na działalność organizacji. – Wszystko zależało od przedsiębiorczości strażaków. Organizowali majówki, bale karnawałowe i zawody strażackie, a dochód z tych przedsięwzięć przeznaczali na potrzeby drużyny – mówił Tadeusz Olejnik.

Historia straży pożarnych w Królestwie Polskim zaczyna się w Kaliszu, gdzie po powstaniu styczniowym rozpoczął się rozwój przemysłu. Liczne pożary hal fabrycznych powodowały konieczność wypłaty ogromnych odszkodowań ich właścicielom. Straż pożarna pozwalała zmniejszyć ich niszczące skutki. Również na wsiach szybko doceniono pracę strażaków, którzy wśród drewnianej zabudowy krytej strzechą mieli co robić.

Studium Regionalne to cykl spotkań poświęconych osobom i instytucjom w jakiś sposób zasłużonym dla regionu sieradzkiego. Spotkania organizuje Muzeum Okręgowe w Sieradzu, zazwyczaj w sali rycerskiej przy ul. Dominikańskiej 2.

T.O.

1  2

3  4