^ Powrót na górę

 

 

Nagrody dla animatorów kultury

Rozmiar tekstu:

animatorzy
Starosta sieradzki Dariusz Olejnik wręczył animatorom kultury z terenu powiatu nagrody pieniężne za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2015 roku. Przyznał je Zarząd Powiatu Sieradzkiego.

Nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach: za całokształt działalności i za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego. Starosta wręczył je podczas uroczystości w Muzeum Wnętrz Dworskich w Tubądzinie. Wzięli w niej udział ludzie kultury, ale też samorządowcy z gmin osób nagrodzonych – wójtowie Brzeźnia (Dorota Kubiak), Klonowej (Dariusz Perdek), Burzenina (Jarosław Janiak), Brąszewic (Karol Misiak), Goszczanowa (Łukasz Siewior) i Wróblewa (Tomasz Woźniak), burmistrz Złoczewa (Jadwiga Sobańska) oraz prezydent Sieradza Paweł Osiewała. Powiat Sieradzki, oprócz starosty Dariusza Olejnika, reprezentowali: Michał Wzgarda, członek Zarządu Powiatu, Elżbieta Cieślak, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego i Halina Barden, inspektor w Wydziale Spraw Społecznych.

Uroczystość uświetnił występ artystek scen łódzkich: Beaty Zawadzkiej-Kłos, Agaty Górskiej-Kołodziejskiej i Anny Liszewskiej.

Wartość nagród wyniosła ogółem 20 tys. zł, została zabezpieczona w budżecie powiatu na 2015 r. (dział 921, rozdział 92195, § 3040 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń).

NAGRODZENI:

Kategoria „Za całokształt działalności”:

Krystian Krawczyk. 50 lat związany z amatorskim ruchem artystycznym. Solista, a zarazem najstarszy członek Sieradzkiej Kapeli Ludowej. Wraz z kapelą ma na swoim koncie liczne koncerty w kraju i za granicą oraz nagrody uzyskane w przeglądach folklorystycznych. Nagroda w wysokości 2 tys. zł. za wieloletnie zasługi w dziedzinie ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz kultywowania tradycji regionu sieradzkiego.

Kategoria: „Za osiągnięcia o istotnym znaczeniu dla kultury powiatu sieradzkiego”:

Józef Banasiewicz, emerytowany nauczyciel. Artysta plastyk z 28-letnim dorobkiem artystycznym. Ma na swoim koncie liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Inicjator powstania Wiejskiej Galerii Sztuki w Wojkowie. Organizator plenerów malarskich na terenie Gminy Błaszki. Orędownik edukacji artystycznej dzieci i młodzieży. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za wdrażanie nowatorskich form pracy i inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

Anna Chudzik. Działa społecznie od 5 lat. Wiceprezes Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość”. Inicjatorka działań kulturalnych, w tym festynów parafialnych na terenie gminy Brzeźnio, podejmowanych w celach dobroczynnych. Laureatka regionalnych konkursów kulinarnych. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za wdrażanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

Zdzisław Krzyczkowski. Członek zespołu ludowego „Znad Swędrni” od początku jego powstania. Jako solista zespołu ma na swoim koncie liczne występy w kraju i regionie, a także zdobyte nagrody na prestiżowych festiwalach folklorystycznych. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

Siostra Alina Kulik. Przełożona Domu Zakonnego w Sieradzu. 10-letni dorobek Siostry to okres służący ochronie i zachowaniu dziedzictwa sieradzkiego klasztoru. Inicjatorka wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych na terenie miasta Sieradza. Prowadzi chór „Cantilena”, posiadający znaczący dorobek fonograficzny, w tym płytę z utworami dawnego sieradzkiego kompozytora Cypriana Bazylika. Nagroda w wysokości 1.000 zł. za ochronę i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz twórcze osiągnięcia artystyczne w dziedzinie muzyki.

Aneta Król. Bibliotekarka, od 11 lat pracownik Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Sieradzu. Ceniona popularyzatorka walorów turystycznych Ziemi Sieradzkiej. Realizatorka projektów służących promocji książki i czytelnictwa w powiecie sieradzkim. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za organizację przedsięwzięć kulturalnych służących popularyzacji książki i czytelnictwa na terenie powiatu sieradzkiego.

Agnieszka Musialska. Z działalnością i pracą w kulturze związana od 16 lat. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej. Inicjatorka i realizatorka wielu nowatorskich projektów kulturalnych na terenie Gminy Klonowa. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za wdrażanie nowatorskich form pracy i inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

Przemysław Serweta. Działa społecznie od 9 lat. Członek Stowarzyszenia Przyjaciół Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz Koła PTTK przy Klubie Garnizonowym w Sieradzu „Piechur”. Instruktor harcerstwa, komendant Hufca ZHP Sieradz. Inicjator i organizator działań kulturalnych o charakterze patriotycznym oraz turystycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Burzenin. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za wdrażanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi życia kulturalnego w powiecie sieradzkim.

Anna Szczecińska. Od 29 lat uprawia amatorsko twórczość plastyczną (rysunek, malarstwo olejne i akrylowe). Jej dorobek artystyczny stanowią liczne wystawy indywidualne i udział w wystawach zbiorowych w kraju i regionie. Laureatka regionalnych konkursów plastycznych. Uczestniczyła w otwartym plenerze malarskim „Powiat sieradzki w malarstwie”. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za osiągnięcia twórcze w dziedzinie plastyki.

Jan Tokarek. 42 lata działa w amatorskim ruchu artystycznym. Najstarszy członek Orkiestry Dętej w Brąszewicach, w której gra na trąbce. Wraz z orkiestrą ma na swoim koncie liczne występy na terenie gminy i w regionie. Swoją postawą i twórczą pasją potrafi zachęcić młodych ludzi do pracy w orkiestrze. Nagroda w wysokości 1 tys. zł za osiągnięcia twórcze w dziedzinie muzyki.

Ludowy zespół śpiewaczy „Małe Jezioranki” z Jeziorska. Zespół działa 9 lat przy Warckim Centrum Kultury. Mimo małego stażu artystycznego jest już laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym oraz Międzypowiatowego Przeglądu Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie. Nagroda w wysokości 3 tys. zł za kultywowanie folkloru i tradycyjnej kultury ludowej regionu sieradzkiego.

Orkiestra dęta „Helikon” z Goszczanowa. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goszczanowie. W bieżącym roku obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności. Dzięki stałym działaniom edukacyjnym orkiestra pozyskała do pracy w orkiestrze wielu młodych ludzi. Nagroda w wysokości 3 tys. zł za edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz promocję młodzieży artystycznie uzdolnionej.

Parafialno-strażacka orkiestra dęta w Unikowie. Działa 11 lat przy Parafii w Unikowie. W ubiegłym roku obchodziła Jubileusz 10-lecia działalności. Dzięki prowadzonym stałym lekcjom muzyki w szeregi orkiestry wstąpiło wielu młodych ludzi. Orkiestra ma na swoim koncie liczne występy w regionie i kraju. Nagroda w wysokości 3 tys. zł za edukację kulturalną dzieci i młodzieży oraz promocję młodzieży artystycznie uzdolnionej.

T.O.

IMG 3139  IMG 3143

IMG 3153  IMG 3158

IMG 3160  IMG 3167

IMG 3168  IMG 3177

IMG 3183  IMG 3193

IMG 3209  IMG 3213

IMG 3241  IMG 3260

IMG 3279  IMG 3292

IMG 3301  IMG 3324