^ Powrót na górę

 

 

Zygmunt Kamiński nowym królem Bractwa Kurkowego

Rozmiar tekstu:

bractwo
Królem sieradzkiego Bractwa Kurkowego AD 2014 został Zygmunt Kamiński. To on „zestrzelił kura”, czyli oddał ostatni strzał, łamiący żerdź, na której znajdował się wizerunek koguta. Było to tradycyjne strzelanie królewskie Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe.

Strzelanie królewskie odbywa się raz w roku. Jest to jedno z czterech dużych strzelań bractwa: pierwszym, organizowanym w maju, jest strzelanie o puchar imienia Stanisława Skarżyńskiego, drugie to strzelanie o pierścień św. Urszuli Ledóchowskiej; bracia przystępują do niego podczas Dni Sieradza, a więc na początku czerwca, trzecie strzelanie to właśnie strzelanie królewskie w pierwszych dniach września, a czwarte – o szablę pułkownika Jana Sobotki (nieżyjącego już współzałożyciela sieradzkiego bractwa, byłego dowódcy 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia) – odbywa się w październiku.

Oprócz głównego strzelania o tytuł króla bractwa, na wrześniową imprezę tę składa się kilka strzelań: o tarczę króla kurkowego AD 2013, o tarczę starosty sieradzkiego Dariusz Olejnika, o tarczę burmistrza Gminy i Miasta Złoczew Jadwigi Sobańskiej, o tarczę bracką sieradzkiego Bractwa Kurkowego oraz o puchar VIP. W tym ostatnim strzelaniu biorą udział obecni na imprezie goście. Umiejętności strzeleckie uczestników imprezy oceniała komisja sędziowska w składzie: Bronisław Kałużny, Dariusz Zdanowski i Janusz Piekutowski.

Strzelanie królewskie odbywa się z odległości 50 metrów z karabinków sportowych typu KBKS kalibru 5,6 mm (22 LR).

Wyniki VIII Strzelania Królewskiego Sieradzkiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe – 7 września 2014 roku, Strzelnica Lasów Państwowych w Pyszkowie.

I. Strzelanie Królewskie:

1. Królem Bractwa AD 2014 został brat Zygmunt KAMIŃSKI

2. I Rycerzem Bractwa AD 2014 został brat Sławomir PUŁAWSKI

3. II Rycerzem Bractwa AD 2014 został brat Cezary DUTKOWSKI

II. W strzelaniu o Tarczę Króla Kurkowego AD 2013 Brata Tadeusza GODZIŃSKIEGO zajęli następujące miejsca:

1 miejsce: brat Zbigniew KRASIŃSKI

2 miejsce: brat Dariusz LEWANDOWSKI

3 miejsce: brat Marek WOJTECZEK

III. W strzelaniu o Tarczę Starosty Sieradzkiego Brata Dariusza OLEJNIKA zajęli następujące miejsca:

1 miejsce: Aleksandra KOŁODZIEJ

2 miejsce: brat Dariusz LEWANDOWSKI

3 miejsce: brat Zbigniew KRASIŃSKI

IV. W strzelaniu o Tarczę burmistrza Miasta i Gminy Złoczew Jadwigi SOBAŃSKIEJ zajęli następujące miejsca:

1 miejsce: brat Dariusz ŁEWANDOWSKI

2 miejsce: Arkadiusz SŁUPIŃSKI

3 miejsce: Marcin PUDEŁEK

V. W strzelaniu o Tarczę Bracką Sieradzkiego Bractwa Kurkowego zajęli następujące miejsca:

1 miejsce: brat Artur BEDNAREK

2 miejsce: Arkadiusz SŁUPIŃSKI

3 miejsce: brat Marek WOJTECZEK

VI. W strzelaniu o Puchar VIP zajęli następujące miejsca:

1 miejsce: Paweł BARTOSZ

2 miejsce: Marzena DEJNEKA

3 miejsce: Julita BARTOSZ

T.O.

IMG 1249 1024x683  IMG 1252 1024x683

IMG 1253 1024x683  IMG 1263 1024x683

IMG 1273 1024x683  IMG 1291 1024x683

IMG 1295 1024x683  IMG 1305 1024x683

IMG 1324 1024x683  IMG 1332 1024x683

IMG 1343 1024x683  IMG 1345 1024x683

IMG 1356 1024x683  IMG 1373 1024x683

IMG 1386 1024x683  IMG 1408 1024x683

IMG 1421 1024x683  IMG 1445 1024x683

IMG 1459 1024x683  IMG 1481 1024x683