^ Powrót na górę

 

 

Konkurs na dotacje z WFOŚiGW

Rozmiar tekstu:

wfosigw
Do końca września można składać wnioski w konkursie na dotacje z dziedziny edukacji ekologicznej dla szkół i przedszkoli „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016”, organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pula środków przewidzianych do wykorzystania w konkursie wynosi 2 mln złotych. WFOŚiGW udzieli dofinansowania w wysokości do 90 proc. wartości zadania.

Beneficjentami mogą być placówki publiczne i niepubliczne – szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, zespoły szkół i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze z terenu województwa łódzkiego, które nie dostały dofinansowania w 2015 r. w ramach konkursów „Moja wymarzona ekopracownia” i „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach”.

Po szczegółowe informacje na temat konkursu odsyłamy na stronę internetową WFOŚiGW w Łodzi.

T.O.