^ Powrót na górę

 

 

XLI sesja Rady Powiatu. Dyskusyjna praca aptek

Rozmiar tekstu:

sesja
Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2018. Radni nie byli jednomyślni, bo zarówno ogólnopolskie prawo farmaceutyczne, jak i sposób regulacji pracy aptek, zaproponowany w uchwale Rady Powiatu, wzbudził wśród nich kontrowersje.

– Bardzo się ucieszyłem, gdy Sejm uchwalał nowe prawo farmaceutyczne. Jako radni powiatowi często zabieraliśmy głos w tej sprawie. I co? I nic. Prawo farmaceutyczne jak było nieczytelne, tak jest nadal. Miały być ściśle określone kryteria dostępności do aptek, tak żebyśmy wreszcie mieli rozwiązane ręce. Tymczasem dziś znów musimy barować się z tym tematem. W głosowaniu nad uchwałą wstrzymam się od głosu – poinformował Łukasz Bitner.

– Harmonogram pracy aptek, zaproponowany przez Wydział Spraw Społecznych, w mojej ocenie jest nieczytelny. Mało tego. My głosujemy, a w Złoczewie tak naprawdę tylko jedna apteka dyżuruje całodobowo, tak jak jest to określone w uchwale. Pozostałe nawet nie wywiesiły rozkładu pracy aptek. Krótko mówiąc, ustalamy coś, co nie działa. Dla mnie jest to bubel prawny. Dlatego nie będę głosować za przedstawioną uchwałą – powiedziała Katarzyna Paprota.

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych został ostatecznie przyjęty 16 głosami za przy 7 wstrzymujących się. Nikt nie zagłosował przeciw.

Interpelacje zgłosiło dwoje radnych: Katarzyna Paprota i Krzysztof Żubrowski. Radna powróciła do tematu dopłat do przejazdów autobusu PKS na linii Huta – Leliwa – Górka Klonowska w gminie Klonowa. Jak poinformowała Katarzyna Paprota, wójt gminy zaprzestał dopłacania do kursów, przez co młodzież z wymienionych wsi ma problemy z dojazdem do szkół. – Walczymy o to, żeby w naszych placówkach było jak najwięcej uczniów, a wraz z nimi i dotacji, więc zawalczmy też o to, by mogli oni do tych szkół dojechać – mówiła radna. W drugiej interpelacji Katarzyna Paprota prosiła o wystąpienie do Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu z prośbą o posprzątanie ulic na terenie gminy Złoczew, a w trzeciej o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku modernizacji drogi w ul. Wieluńskiej w Złoczewie obok nowych bloków rozważana jest możliwość budowy tam ronda. Chodzi o miejsce zjazdu na drogę w kierunku Stolca.

Krzysztof Żubrowski zaproponował zainstalowanie fotoradaru w ciągu drogi krajowej nr 83 Sieradz – Warta w miejscowości Jakubice Baszków. Na znajdującym się tam skrzyżowaniu dochodzi często do wypadków, w tym śmiertelnych. – Wielu kierowców ignoruje obowiązujące tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, dlatego osobom wyjeżdżającym z drogi podporządkowanej trudno się włączyć do ruchu – wyjaśnia radny.

Na XLI sesji Rada Powiatu jednogłośnie opowiedziała się za likwidacją Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Warcie i utworzeniem w jego miejsce Centrum Usług Wspólnych. Wraz uchwałą radni przyjęli również statut nowej jednostki.

Radni zdecydowali o zawarciu porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego na obszarze powiatu.

Sekretarzem XLI sesji wybrano radnego Tomasza Sosina. Przebieg głosowań nadzorowała komisja uchwał i wniosków w składzie: Hubert Kamola, Karol Kozuń i Dariusz Mikołajczyk.

Przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda zakończył posiedzenie informacją, że w bieżącym roku odbędą się jeszcze dwie sesje: 21 i 28 grudnia.

T.O.

1  3

4  5

6  7

8  9

10  11