^ Powrót na górę

 

 

V sesja Rady Powiatu. Podziękowania dla sportowca

Rozmiar tekstu:

IMG 3332
Na V sesji Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018 Zarząd Powiatu i radni pogratulowali Aleksandrowi Stawirejowi, uczniowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu, zdobycia mistrzostwa świata w kickboxingu.

Aleksander Stawirej startował w kategorii juniorów starszych, w wadze 91 kg. Zawody odbywały się w Rimini we Włoszech. W finałowej walce pokonał Rosjanina Marata Paratajewa. Tytuł mistrzowski jest jak dotąd największym sukcesem sportowym zawodnika z Sieradza. Na sesji Aleksandrowi Stawirejowi towarzyszył dyrektor ZSP Nr 1 Grzegorz Przytuła.

Po tym uroczystym akcencie radni przystąpili do obrad. Interpelacje rozpoczął Rafał Woźniak, zwracając się z prośbą o wprowadzenie do przyszłorocznego budżetu Powiatu wykonania dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej Wróblew-Gruszczyce. Droga ta miałaby zostać wyremontowana w roku 2017 ze środków powiatu, gminy Wróblew, firmy budującej wiatraki w gminie Wróblew oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Kilka interpelacji zgłosił radny Łukasz Bitner. Pierwsza dotyczyła wykonania kontroli drogi powiatowej w ul. Przemysłowej w Błaszkach. – Niepokój budzi nie tylko stan nawierzchni i poboczy, ale również profil jezdni. Czynniki te stanowią zagrożenie dla podróżujących. Nadmieniam, że na drodze tej odbywa się ruch zdominowany przez pojazdy ciężkie – mówi Łukasz Bitner. Ponadto radny zwrócił się z prośbą o odpowiedź w sprawie zarządzania i utrzymywania porządku na terenie zatoki autobusowej przy Gimnazjum w Gruszczycach (obok drogi powiatowej); prosił o podanie informacji, kiedy wygasa ważność dokumentacji na remont drogi powiatowej łączącej gminy Błaszki i Złoczew; poruszył kwestię spalania suchych liści i chwastów na przydomowych działkach; prosił o zapytanie burmistrza gminy i miasta Błaszki, czy wydał zgodę na udzielenie przez radnego powiatowego Jacka Walczaka, doradcę burmistrza Błaszek, wywiadu „Dziennikowi Łódzkiemu”. Łukasz Bitner zwrócił się również z prośbą o odpowiedź, czy w roku szkolnym 2015/2016 będzie kontynuowane współzawodnictwo szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, prowadzone przez Szkolny Związek Sportowy w Sieradzu.

Kazimiera Gotkowicz prosiła o rozważenie możliwości zorganizowania obiadów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z rodzin ubogich. Druga interpelacja radnej dotyczyła licznych uwag rodziców, którzy uczestniczyli w wywiadówkach w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu. – Chodzi o emblemat, który znajdował się kiedyś na ścianie hali sportowej przy szkole. Jest to kawałek historii szkoły i miasta, więc mam prośbę, by spróbować znaleźć jakieś godne miejsce dla niego. Może Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógłby go zabrać do siebie, a może znalazłby on swoje miejsce w sieradzkim muzeum – proponuje Kazimiera Gotkowicz.

Dariusz Mikołajczyk zgłosił interpelację dotyczącą remontu drogi od Gruszczyc do Włocina i budowę ścieżki rowerowej i chodników od Gruszczyc do Wojkowa.

Katarzyna Paprota prosiła o wystąpienie do właściwego organu, zarządzającego byłą drogą krajową przebiegającą przez Złoczew, z prośbą o ustawienie znaku drogowego na wysokości klasztoru w Złoczewie, informującego o dojeździe do trasy S8; pytała, na jaki czas i wymiar została zatrudniona była dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu jako doradca obecnego dyrektora; prosiła o protokół z posiedzenia Zarządu Powiatu, na którym podjęta została decyzja o połączeniu DPS-ów w Sieradzu i Biskupicach. – Czy dyrektor DPS może samodzielnie zmieniać statut swojej placówki? – pytała w kolejnej interpelacji Katarzyna Paprota.

Jacek Walczak ponowił swoje dwie interpelacje z poprzedniej sesji, dotyczące planowanego remontu ul. Reymonta oraz proponowanego przez radnego remontu ul. Widawskiej w Sieradzu.

Krzysztof Żubrowski postulował zainstalowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z Warty w kierunku Łodzi z drogą powiatową Glinno-Włyń.

Na sekretarza sesji wybrana została radna Joanna Hanak. Głosowania nadzorowała komisja uchwał i wniosków w składzie: Jacek Walczak, Rafał Woźniak i Krzysztof Żubrowski.

Była to pierwsza sesja Piotra Świderskiego w nowej roli – sekretarza Powiatu. Wcześniej Piotr Świderski przez kilka kadencji był radnym powiatowym, jednak jako sekretarz brał w sesji udział po raz pierwszy.

Wśród uchwał przyjętych na sesji znalazły się m.in. uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowej gminom Burzenin i Klonowa na realizację zadań drogowych na drogach gminnych, a także w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od tych gmin; w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat w roku 2015. Radni przyjęli też trzy uchwały w sprawie nadania tytułu honorowego Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej: Janowi Pasiowi, byłemu sekretarzowi Powiatu, Józefowi Misiakowi, byłem radnemu powiatowemu i wieloletniemu pracownikowi administracji samorządowej, oraz jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnem.

Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior wnioskował o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały w sprawie wykorzystania herbu Powiatu Sieradzkiego na sztandarze Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechucicach. – OSP Wiechucice zwróciła się do zarządu z prośba o wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu, ponieważ jednostka ta obchodzi w tym roku swoje 50-lecie – uzasadniał wicestarosta. Projekt został włączony do porządku obrad, uchwałę w tej sprawie radni przyjęli jako ostatnią.

T.O.

IMG 3328  IMG 3333

IMG 3339  IMG 3358

IMG 3362  IMG 3369

IMG 3374  IMG 3392

IMG 3397  IMG 3414

IMG 3417  IMG 3419