^ Powrót na górę

 

 

XVII sesja Rady Powiatu. Zmiana w budżecie

Rozmiar tekstu:

sesja
Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok. Wynikają one ze zwiększenia planu dochodów dla powiatów województwa łódzkiego w stosunku do kwot wynikających z podziału dochodów określonych w ustawie budżetowej na 2015 rok.

– Pismo z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, informujące o zwiększeniu dochodów Powiatu Sieradzkiego o 4 tys. zł, wpłynęło do nas 29 grudnia o godz. 18.01, dlatego umieszczenie uchwały w sprawie zmian w budżecie w porządku obrad poprzedniej sesji było niemożliwe. Stąd konieczność zwołania dzisiejszego posiedzenia – uzasadniała skarbnik Powiatu Sieradzkiego Iwona Piekarczyk. Poprzednia sesja odbyła się właśnie 29 grudnia.

Kwota zmieniająca budżet Powiatu została umieszczona w dziale 900 budżetu – Gospodarka komunalna. Rada Powiatu przegłosowała uchwałę jednogłośnie. Głosowanie odbywało się pod okiem komisji w składzie: Karol Kozuń, Hubert Kamola i Michał Terka. Sekretarzem sesji została wybrana Sylwia Dęga-Frątczak.

T.O.

IMG 0711  IMG 0719

IMG 0732  IMG 0734

IMG 0736  IMG 0741