^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na działkę we Włyniu

Rozmiar tekstu:

powiat
Zarząd Powiatu Sieradzkiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 47 Włyń (gmina Warta), będącej własnością Powiatu Sieradzkiego.

Przetarg odbędzie się 2 marca 2016 r. (środa) o godz. 9 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sieradzu, w sali nr 114 (pl. Wojewódzki 3, I piętro). Cena wywoławcza nieruchomości: 34 938 00 zł. Wadium, w wysokości 3 493 80 zł, należy wpłacić najpóźniej na trzy dni robocze przed przetargiem, na konto Powiatu Sieradzkiego (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział w Sieradzu, nr 42 1020 4564 0000 5002 0011 0502).

Dla wystawionej na przetarg nieruchomości nie ma aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Od 1 stycznia 2004 r. nie została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzja o warunkach zabudowy. Działka ma powierzchnię 0,3490 ha.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, tel. 43 822 37 56.

T.O.