^ Powrót na górę

 

 

Strażackie podsumowanie roku

Rozmiar tekstu:

psp narada
Strażacy już dawno przestali tylko gasić pożary. Od lat większość akcji to wyjazdy do tzw. miejscowych zagrożeń, do których należą głównie wypadki drogowe oraz wichury i ulewne deszcze powodujące lokalne podtopienia. Jednak w 2015 r. liczba pożarów w powiecie sieradzkim wzrosła, za to miejscowych zagrożeń było nieco mniej niż w 2014 r.

– Liczba zdarzeń, do których wyjeżdżaliśmy w 2015 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim spadła o około 5 procent – informuje Albert Romek, komendant powiatowy PSP w Sieradzu. Statystycznie wygląda to tak: w 2014 r. strażacy PSP w Sieradzu wyjeżdżali do akcji 1583 razy, w 2015 tych wyjazdów było 1500. 38 proc. z nich (w 2015 r.) stanowiły pożary, a 59 proc. miejscowe zagrożenia. Tych ostatnich było mniej niż w 2014, a to dlatego, że rok był spokojniejszy – mniej było podtopień i huraganów wyrządzających szkody materialne. Za to wzrosła liczba pożarów – z 434 w 2014 do 575 w 2015 r. Szczęście w nieszczęściu polega na tym, że 509 z nich to pożary małe. Dla porównania: 60 było średnich, a 6 dużych. Powodem do optymizmu jest fakt, że bardzo dużych pożarów w 2015 r. nie odnotowano.

Nietrudno się domyślić, iż najczęściej w powiecie sieradzkim występują pożary związane z rolnictwem, palą się uprawy, maszyny i zabudowania gospodarskie. Najczęściej paliło się w Sieradzu, najrzadziej w gminie Goszczanów. Najwięcej pracy przy gaszeniu pożarów strażacy mieli w sierpniu, najmniej w listopadzie.

Wspomniane miejscowe zagrożenia to przede wszystkim wypadki drogowe, stanowiące 51 proc. wszystkich miejscowych zagrożeń w 2015 r. Ich druga co do wielkości grupa to skutki silnych wiatrów (42 proc.). W porównaniu z nimi pozostałe przyczyny powstawania miejscowych zagrożeń mają charakter marginalny: silne opady deszczu (podtopienia) – 3 proc., a opady śniegu, chemiczne, budowlane oraz miejscowe zagrożenia powstałe na obszarach wodnych (Jeziorsko) to razem 4 proc. akcji ratowniczych.

Sieradzcy strażacy coraz więcej uwagi poświęcają działalności profilaktycznej, skierowanej przede wszystkim do młodzieży. Jej efektem w 2015 r. była kampania informacyjno-edukacyjna „Zgaś ryzyko”, realizowana przez PSP w szkołach, galeriach handlowych oraz podczas pikników i pokazów ratowniczych. – Celem akcji jest pokazanie młodym ludziom, że każdy z nich może się znaleźć w centrum zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu. Pokazując im np. zdjęcia z akcji ratowniczych, wyjaśniamy, iż to wszystko dzieje się wokół nas, a nie na ekranie telewizorów i komputerów. Tą terapią szokową chcemy jednocześnie uzmysłowić młodzieży, że wiele zależy od niej samej, od jej nastawienia i zachowania w sytuacjach kryzysowych – mówi Waldemar Kosowski, zastępca komendanta PSP w Sieradzu. „Na bazie takich spotkań prezentujących relacje strażaków z własnych wspomnień i doświadczeń z akcji ratowniczych powstał spektakl słowno-muzyczny” – czytamy w prezentacji opracowanej w PSP, podsumowującej 2015 rok. Widowisko przeznaczone jest dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ostatnich klas gimnazjów. Ponieważ elementem przedstawienia są fotografie i filmy ze zdarzeń, często drastyczne, strażacy konsultują się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, pomagającą dobrać grono oglądających.

– Byłem na tym spektaklu i, wierzcie mi, robi on wrażenie nie tylko na młodych ludziach. Dorośli też znajdą tam coś, co da im do myślenia – skomentował widowisko starosta sieradzki Dariusz Olejnik. Autorem scenariusza jest Jarosław Wasylik, naczelnik Wydziału Operacyjnego KP PSP, oficer prasowy jednostki. W ramach akcji „Zgaś ryzyko” powstał też teledysk, właśnie z Jarosławem Wasylikiem w roli głównej.

Na koniec słowo o stanie osobowym sieradzkiej PSP. Pracuje w niej łącznie 91 osób: 18 oficerów, 20 aspirantów, 49 podoficerów, 1 szeregowy i 3 pracowników cywilnych (według stanu na 31 grudnia 2015).

Podsumowanie stanu ochrony przeciwpożarowej w powiecie sieradzkim w 2015 r. odbyło się w miniony piątek na dorocznej naradzie, w której, oprócz strażaków zawodowych i ochotników, wzięli udział włodarze gmin i powiatu. W gronie zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele służb mundurowych. Po zakończeniu spotkania komendant PSP w Sieradzu otworzył wystawę modeli samochodów strażackich, wykonanych przez druha Kazimierza Sowałę z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zapuście.

Do pobrania: Informacja o ochronie przeciwpożarowej oraz o działaniach ratowniczych na terenie powiatu sieradzkiego w 2015 roku – prezentacja

T.O.

IMG 1630  IMG 1634

IMG 1637  IMG 1638

IMG 1642  IMG 1644

IMG 1650  IMG 1652

IMG 1655  IMG 1659

IMG 1661  IMG 1666

IMG 1670  IMG 1671

IMG 1672  IMG 1674