^ Powrót na górę

 

 

Wojewoda łódzki z wizytą w Starostwie Powiatowym

Rozmiar tekstu:

wojewoda
Mianowany niedawno (8 grudnia 2015 r.) wojewoda łódzki Zbigniew Rau złożył swoją pierwszą wizytę w powiecie sieradzkim. Jednym z jej elementów było spotkanie ze starostą sieradzkim Dariuszem Olejnikiem oraz z szefami służb i instytucji związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem mieszkańców.

Gospodarzami spotkania były władze Powiatu Sieradzkiego. Uczestniczyli w nim: starosta Dariusz Olejnik, wicestarosta Mariusz Bądzior i sekretarz Powiatu Piotr Świderski.

Już na początku wizyty w starostwie wojewoda wymienił cel swojego przybycia: – Przyjechałem tu, by zapoznać się ze stanem i problemami miejscowych służb zespolonych. Interesuje mnie przede wszystkim to, co utrudnia wypełnianie waszych zadań i misji – poinformował Zbigniew Rau.

Na spotkanie z wojewodą do sali konferencyjnej sieradzkiego starostwa przybyło kilkanaścioro mundurowych i cywilnych przedstawicieli instytucji państwowych. Ze służb mundurowych: komendant powiatowy policji Wojciech Kuśmierek, naczelnik wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu Jakub Chojecki, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Waldemar Kosowski, komendant sieradzkiej straży miejskiej Marek Pacyna i kierownik Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego Oddział Sieradz Maciej Gawęda. Z instytucji cywilnych: powiatowy inspektor sanitarny Wiktor Kowalski, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Janusz Antczak i kierownik Biura Bezpieczeństwa Obywateli przy Urzędzie Miasta Sieradza Dariusz Pomorski. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Sieradzu reprezentowali: Roman Dąbek i Wiesław Skorupa. Ze służb drogowych na spotkanie z wojewodą przybyły: Aurelia Juszczak z Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu oraz Maria Kłys, dyrektor sieradzkiego rejonu Zarządu Dróg Wojewódzkich. Byli też samorządowcy z miasta i z gminy Sieradz: prezydent Sieradza Paweł Osiewała, przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Antoni Owczarek i wójt gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak.

Wojewodę interesowały przede wszystkim problemy, z jakimi służby borykają się w codziennej pracy. I tak Wojciech Kuśmierek wspomniał o inicjatywie i konieczności budowy komisariatu w Warcie. – Jest to teren prężnego rozwoju turystyki, a co za tym idzie, istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa nie tylko mieszkańcom, ale i ludziom przyjeżdżającym tam na wypoczynek. Budynek, w którym obecnie działa warcki komisariat, nie spełnia podstawowych wymogów i norm przewidzianych dla siedziby policji – mówił komendant. Wojciech Kuśmierek nawiązał także do przeprowadzonej ostatnio, udanej akcji zamknięcia dwóch sklepów handlujących w Sieradzu dopalaczami. Na temat ten wypowiedział się również szef powiatowego sanepidu. – Walka z dopalaczami jest wyjątkowo trudna i samym prawem administracyjnym nie da się skutecznie zwalczyć tego problemu. Nam, dzięki współpracy z policją i samorządami, udało się doprowadzić do sytuacji, w której w naszym mieście na obecną chwilę nie ma sklepu z dopalaczami – wyjaśnia Wiktor Kowalski. Z najważniejszych problemów, z jakimi boryka się obecnie sanepid, wymienił on kłopoty z pozyskaniem dobrze przygotowanych pracowników, którzy po odbyciu praktyki w zawodzie odchodzą na lepiej płatne stanowiska w innych firmach.

O problemach kadrowych wspomniał także Waldemar Kosowski. Komenda Powiatowa PSP ma na stanie coraz więcej najnowocześniejszego sprzętu, jednak brakuje ludzi do jego obsługi. Na podobny kłopot zwracał uwagę Janusz Antczak z nadzoru budowlanego: – W przyszłym roku dwoje naszych pracowników osiągnie wiek emerytalny i już się boimy, bo nie będzie kim ich zastąpić. Uposażenia są tak niskie, że nikt z młodych ludzi nie chce u nas pracować. A potrzebujemy zwłaszcza osób z uprawnieniami budowlanymi – tłumaczył Janusz Antczak.

Problemem dla lokalnych służb ITD jest brak profesjonalnej wagi do kontrolowania ciężaru samochodów poruszających się po drogach powiatu. Maria Kłys z ZDW zwróciła uwagę na problemy finansowe wojewódzkiego drogownictwa, któremu po oddaniu do użytku drogi ekspresowej S8 przybyło w regionie około 100 km dróg. Zostały one przekazane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, jednak wysokość środków przeznaczonych na ich utrzymanie nie wzrosła.

Przed wizytą w starostwie Zbigniew Rau spotkał się w Urzędzie Miasta z władzami Sieradza – m.in. z prezydentem, przewodniczącym Rady Miejskiej i z sekretarzem miasta.

T.O.

IMG 2024  IMG 2031

IMG 2065  IMG 2071

IMG 2073  IMG2035

IMG 2081  IMG 2083

IMG 2103  IMG 2104