DPS Sieradz z poszerzoną ofertą

Rozmiar tekstu:

bankowiec
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu chce położyć większy nacisk na opiekę nad osobami z zaburzeniami pamięci i orientacji oraz na rehabilitację pacjentów po udarach, będących już po leczeniu szpitalnym.

– Prowadzimy rehabilitację osób po udarach mózgu i urazach, zapewniając im całodobowy pobyt w DPS. Integralną częścią naszej placówki jest dobrze wyposażona rehabilitacja, która umożliwia wszystkim mieszkańcom korzystanie z fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii i masażu leczniczego – mówi Aleksandra Mirkiewicz, dyrektor „Bankowca”. Mieszkańcy mają do dyspozycji rehabilitantów, terapeutów zajęciowych i instruktorów kulturalno-oświatowych. Opiekę medyczną zapewniają pielęgniarki, lekarz rodzinny i lekarze specjaliści. Na miejscu jest także psycholog.

Kadra zajmuje się także organizowaniem zajęć w czasie wolnym, kładąc szczególny nacisk na pomoc mieszkańcom w adaptacji do nowych warunków.

DPS zatrudnia wykwalifikowane pielęgniarki, które w warunkach domowych prowadzą dializę otrzewnową u osób z niewydolnością nerek. Placówka ściśle współpracuje z pobliskim Szpitalem Wojewódzkim oraz Stacją Dializ, co umożliwia szybką pomoc medyczną w sytuacjach wymagających pomocy lekarskiej.

„Bankowiec” mieści się w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34. Podlegają mu dwie filie – w Witowie (gm. Burzenin) i Rożdżałach (gm. Warta).

T.O.

Broszura DPS 1