^ Powrót na górę

 

 

We Wróblewie powstanie PSZOK

Rozmiar tekstu:

powiat
W Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu jest już dostępna dokumentacja budowlana inwestycji pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, realizowanej przez Gminę Wróblew.

Zainteresowani inwestycją mogą zapoznać się z tą dokumentacją, na miejscu – w Wydziale Architektury i Budownictwa starostwa – przy pl. Wojewódzkim 3, na IV piętrze (pokój nr 414) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-13.00.

Budowa PSZOK-a we Wróblewie jest realizacją nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej pierwsza wersja, wprowadzona w życie 1 lipca 2013 r., mówiła, że samorządy, chcąc zapewnić na swoich terenach czystość i porządek, „tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne” (art. 3 ust. 2 pkt 6). W 2014 r. przyjęta została kolejna nowelizacja, precyzująca, że gminy mogą mieć wspólne PSZOK-i: w artykule 3 dodano jeden punkt: „Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami” (ust. 2b).

Wróblewski PSZOK powstanie tuż obok oczyszczalni ścieków, na działce o wielkości 2,5 tys. metrów kwadratowych. Będzie się składał z 12 stalowych kontenerów na odpady, blaszanego garażu, instalacji technologicznej, ogrodzenia i oświetlenia. Całość zostanie umieszczona na betonowym placu.

T.O.