^ Powrót na górę

 

 

Sieradzki szpital z nowym sprzętem

Rozmiar tekstu:

IMG 3058
Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior wziął udział w uroczystym otwarciu poradni specjalistycznych po remoncie oraz przekazaniu ambulansów i inkubatorów w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu.

Remontem zostało objęte I piętro budynku „D”, mieszczące poradnie ambulatoryjne. Zupełnie zmieniła się aranżacja pomieszczeń, wymienione zostały drzwi, wykładziny i meble, a także instalacje: elektryczna i sanitarna. Tym samym wszystkie poradnie sieradzkiego szpitala zostały dostosowane do Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Koszt tej inwestycji to ponad 1,3 mln zł. Pieniądze pochodziły częściowo ze środków własnych lecznicy (1,2 mln), a częściowo z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (72 tys.). Wyremontowaną część szpitala otwierał marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Wraz z odnowionymi poradniami do użytku został oddany nowy sprzęt medyczny. I tak Oddział Neonatologii wzbogacił się o dwa inkubatory otwarte – stanowiska reanimacyjne dla noworodków. Koszt zakupu: 105 tys., z czego 100 tys. stanowiły środki z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów, a 5 tys. – z budżetu szpitala.

Na Oddziale Ratunkowym pojawiły się z kolei dwie nowe karetki. Są to busy marki Renault Master, wyposażone w najnowocześniejsze urządzenia reanimacji i podtrzymywania funkcji życiowych. Ich zakup został sfinansowany z rezerwy celowej Prezesa Rady Ministrów (700 tys.) i środków własnych szpitala (14 tys.).

T.O.

IMG 2981  IMG 2988

IMG 2989  IMG 3003

IMG 3005  IMG 3006

IMG 3010  IMG 3028

IMG 3034  IMG 3051

IMG 3053  IMG 3055