^ Powrót na górę

 

 

Anna Szczepaniak-Zdunek nową radną powiatową

Rozmiar tekstu:

radna1
Anna Szczepaniak-Zdunek, nauczycielka matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, uzupełni skład Rady Powiatu Sieradzkiego kadencji 2014-2018.

Zgodnie z art. 194 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z 16 lipca 1998 r., w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego powiatowego przed upływem kadencji, rada powiatu musi najpierw stwierdzić wygaśnięcie mandatu radnego, a następnie przyjąć uchwałę o „wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów”.

Skład Rady Powiatu Sieradzkiego wymaga uzupełnienia ze względu na śmierć starosty Dariusza Olejnika, który był jednocześnie radnym. Jego miejsce w radzie zajmie Anna Szczepaniak-Zdunek, która w wyborach samorządowych w 2014 r. uzyskała 245 głosów. Startowała z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Tadeusz Brzozowski, dyrektor sieradzkiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego, potwierdził, że Anna Szczepaniak-Zdunek wyraziła zgodę na przyjęcie mandatu radnej.

Nowa radna złoży ślubowanie na najbliższej sesji Rady Powiatu, zaplanowanej na wtorek 8 marca. Na posiedzeniu tym rada wybierze również nowego starostę sieradzkiego.

T.O.