^ Powrót na górę

 

 

W marcu ruszy kwalifikacja wojskowa

Rozmiar tekstu:

kwalifikacja
Od 14 marca do 18 kwietnia w Sieradzu działać będzie Powiatowa Komisja Lekarska przeprowadzająca kwalifikację wojskową. W niektórych powiatach PKL-e już pracują. W całym kraju kwalifikacja trwa od 1 lutego, a zakończy się 29 kwietnia.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiada starosta. Powiatową komisję lekarską powołuje wojewoda (podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP).

Tegoroczna kwalifikacja obejmie około 240 tys. mężczyzn i kobiet, w tym nieco ponad 720 osób w powiecie sieradzkim. W tym roku podlegają jej:

mężczyźni urodzeni w 1997 roku (rocznik podstawowy),

mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

mężczyźni i kobiety, urodzeni w latach 1995-1996 którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2014-2015 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej,

osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej,

kobiety, które z racji posiadanego wykształcenia lub kierunków odbywanych studiów są niezbędne dla potrzeb rezerw osobowych dla sił zbrojnych RP (kierunki i specjalizacje medyczne, weterynaryjne i psychologiczne).

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Sieradzu stanie w tym roku 722 mężczyzn rocznika podstawowego. Dla porównania, w roku ubiegłym do kwalifikacji zgłosiło się 759 osób (711 mężczyzn rocznika podstawowego, 17 mężczyzn roczników starszych i 31 kobiet), w roku 2013 było ich 779, w 2013 – 774, a w 2012 – 910. PKL działać będzie przy pl. Wojewódzkim 3 (budynek „C”, lokal obok restauracji „Marusia”) od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 16.

T.O.