^ Powrót na górę

 

 

Władze Powiatu w „Posesji” Naszego Radia

Rozmiar tekstu:

posesja
Było to pierwsze wspólne wystąpienie publiczne nowych starostów: Mariusza Bądziora, starosty sieradzkiego, i wicestarosty Marka Kanickiego. Wraz z nimi na pytania redaktora Bartłomieja Perskiego w audycji „Posesja” odpowiadała Kazimiera Gotkowicz, przewodnicząca klubu PiS w Radzie Powiatu i jednocześnie jej wiceprzewodnicząca.

Władze Powiatu Sieradzkiego zmieniły się na wtorkowej (8 marca) sesji Rady Powiatu. Przypominamy, że miejsce zmarłego 17 lutego starosty Dariusza Olejnika zajął jego dotychczasowy zastępca Mariusz Bądzior, a funkcję wicestarosty objął Marek Kanicki, były zastępca dyrektora Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi. Wybór starosty i wicestarosty pociągnął za sobą zmiany w składzie osobowym Zarządu Powiatu: Mariusz Bądzior został jego przewodniczącym, a Marek Kanicki – członkiem Zarządu.

Prowadzący „Posesję” Bartłomiej Perski, oprócz zmian we władzach Powiatu, odniósł się również do osoby nowej radnej powiatowej, która zastąpiła w Radzie Dariusza Olejnika. Jest nią nauczycielka matematyki w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu Anna Szczepaniak-Zdunek. – Cieszę się, że pani Zdunek jest nauczycielką, bo dobrze będzie rozumiała problemy oświaty – mówiła Kazimiera Gotkowicz.

Sporo miejsca w „Posesji” poświęcono tematowi współpracy sieradzkiego samorządu powiatowego z samorządami gmin wchodzących w jego skład. – Jesteśmy otwarci na każdą współpracę, nie tylko z włodarzami gmin, ale także z mieszkańcami powiatu oraz z opozycją w Radzie Powiatu. Taką też politykę chcemy prowadzić: politykę otwartości – zapewnił starosta Mariusz Bądzior. – Współdziałanie jest nie tylko wskazane, ono często jest po prostu konieczne, choćby po to, by skutecznie pozyskiwać środki zewnętrzne z funduszy unijnych. Jako były pracownik ARiMR dobrze orientuję się w zasadach tworzenia rankingów wniosków o dofinansowanie. Współpraca podmiotów jest tam wysoko punktowana – dodał wicestarosta Marek Kanicki.

Pozostając w temacie współpracy, goście „Posesji” pozytywnie odnieśli się do pomysłu utworzenia samorządowego konwentu powiatowego. Organ ten miałby zrzeszać wójtów i burmistrzów gmin (oraz prezydenta Sieradza) wchodzących w skład powiatu sieradzkiego. Konwent służyłby wymianie doświadczeń i konsultowaniu rozwiązywania wspólnych problemów. Z inicjatywą powołania takiego ciała doradczego wyszedł na ostatniej sesji Rady Powiatu radny Jacek Walczak, podając za wzór konwenty działające w innych powiatach, w tym – najbliżej Sieradza – w powiecie wieluńskim. Skoro i przedstawiciele Zarządu Powiatu Sieradzkiego, i przewodnicząca opozycyjnego klubu w tejże Radzie zgodnie twierdzą, że utworzenie konwentu mogłoby przynieść pozytywne skutki, niewykluczone, iż kiedyś zostanie on powołany.

Również zgodnie, tyle że negatywnie, Kazimiera Gotkowicz, Mariusz Bądzior i Marek Kanicki odnieśli się do powracającego wciąż tematu przekształcenia Sieradza w miasto na prawach powiatu. Rozmówcy stwierdzili, że wyodrębnienie z powiatu jego stolicy spowoduje powstanie dysproporcji budżetowych między obydwoma samorządami, co z kolei doprowadziłoby do znaczącego spadku rangi i możliwości powiatu.

T.O.