^ Powrót na górę

 

 

Powstanie plan transportowy powiatu

Rozmiar tekstu:

plan rozwoju
Firma „Blue Ocean Business Consulting” z Warszawy opracuje plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w powiecie sieradzkim, zwany w skrócie planem transportowym.

Termin składania ofert na opracowanie planu transportowego dla powiatu sieradzkiego upłynął 15 lutego. Do tego dnia złożone zostały oferty dwóch firm:

1. „Blue Ocean Business Consulting”

ul. Kopernika 30/536, 00-950 Warszawa

Cena brutto złożonej oferty: 16 851 zł

2. Adam Brzycki

Ul. Nowowiejskiego 9, 75-587 Koszalin

Cena brutto złożonej oferty: 16 900 zł

Oferty analizowała komisja w składzie: Kazimierz Strumiński (przewodniczący), Stanisław Brzeziecki (sekretarz) i Alicja Kamola (członek). Za korzystniejszą uznała propozycję spółki „Blue Ocean Business Consulting”.

Plan zostanie sporządzony w formie tekstowej i graficznej. Jego część tekstowa będzie zawierać m.in. ocenę i prognozy potrzeb przewozowych z uwzględnieniem lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, gęstości zaludnienia obszaru objętego planem oraz dostępności osób niepełnosprawnych do publicznego transportu zbiorowego. W części tekstowej znajdą się ponadto: określenie przewidywanego finansowania (pod względem źródeł i form) usług przewozowych, zasady organizacji rynku przewozów oraz określenie sposobu organizowania systemu informacji dla pasażerów.

Z kolei na część graficzną złoży się rysunek przedstawiający sieć komunikacyjną w granicach obszaru, na którym ma się odbywać przewóz, z zaznaczeniem granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, oznaczeniem węzłów przesiadkowych i legendą objaśniającą oznaczenia i symbole.

T.O.