^ Powrót na górę

 

 

PCPR w programie „Aktywny samorząd”

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu przystąpiło do tegorocznej edycji programu „Aktywny samorząd”, skierowanego do osób niepełnosprawnych z powiatu sieradzkiego. Nabór wniosków ruszył 7 marca.

„Aktywny samorząd” finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Składa się z dwóch modułów:

Moduł I: likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym,

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 3 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

Nabór wniosków do modułu I: od 7 marca do 30 sierpnia 2016 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym  (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym) albo eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu.

Nabór wniosków do modułu II:

– rok akademicki 2015/2016: od 7 marca do 15 kwietnia 2016 r.

– rok akademicki 2016/2017: od 10 września do 10 października 2016 r.

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronach internetowych: PCPR w Sieradzu i PFRON w zakładce „Programy i Zadania PFRON”. Informacji udziela również PCPR w swojej siedzibie przy pl. Wojewódzkim 3 (budynek Starostwa Powiatowego, IV piętro, pokoje nr 412 i 413) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, a także pod numerami telefonów: 43 827 18 07 i 43 822 43 77. Pytania można kierować również drogą e-mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

T.O.