^ Powrót na górę

 

 

Gry w procesie dydaktycznym. Jak z nich korzystać?

Rozmiar tekstu:

sosw
Jak wykorzystać gry w procesie dydaktycznym? – zastanawiali się nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu podczas międzynarodowego spotkania w Huckelhoven w Zagłębiu Ruhry.

W Huckelhoven spotkali się uczestnicy projektu edukacyjnego „Share Play” – Polacy, Niemcy, Rumuni, Łotysze, Estończycy, Norwegowie i Turcy. Połączył ich jeden cel: wymiana doświadczeń związanych z wykorzystywaniem gier w procesie dydaktycznym i wychowawczym oraz ich pozytywnym wpływem na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.

Podczas pięciodniowego pobytu nauczyciele poznali nowocześnie wyposażoną szkołę w Huckelhoven, której patronem jest słynny wynalazca i uczony okresu renesansu Leonardo da Vinci. Odpowiednio wyposażone, przestronne i funkcjonalne pracownie sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczęszczających do niej uczniów. Szczególne wrażenie zrobił… pokój nauczycielski. Jego wielkość da się porównać chyba tylko z naszymi salami gimnastycznymi.

Nauczyciele w międzynarodowych grupach odbyli warsztaty dotyczące poszukiwania pozytywnego wpływu gier na proces dydaktyczny i wychowawczy. Do dodatniego oddziaływania gier na uczniów zaliczono m.in. naukę komunikacji i właściwego porozumiewania się (szczególnie w przypadku gier zespołowych), rozwój zdolności uczniów z danej dziedziny, uspołecznianie (szczególnie tych, którzy mają opory przed działaniem w grupie), rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej, wzrost poczucia pewności siebie wśród uczniów uczestniczących w grach oraz uczenie się na błędach (swoich i cudzych).

T.O./SOSW w Sieradzu

1  2