^ Powrót na górę

 

 

Szkolenie z prawa budowlanego

Rozmiar tekstu:

szkolenie
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące zmian w prawie budowlanym. Tematem spotkania będzie również usprawnienie komunikacji między osobami pełniącymi samodzielne funkcje techniczne w budownictwie a administracją i władzami lokalnymi.

Szkolenie odbędzie się w środę 30 marca w godzinach 10-15 w sali nr 113 Starostwa Powiatowego w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, pierwsze piętro.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w sali konferencyjnej, konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, dzwoniąc na numer 43 822 37 07, lub osobiście w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu – IV piętro, pokój 416.

T.O.