^ Powrót na górę

 

 

Zmiany w prawie budowlanym tematem szkolenia

Rozmiar tekstu:

szkolenie
Łódzka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowała w sieradzkim Starostwie Powiatowym naradę szkoleniową na temat zmian w prawie budowlanym. Jego zawiłości objaśniała słuchaczom prawnik Anna Kostrzewska-Krejczy.

– Regularnie uczestniczymy w spotkaniach konwentu starostów powiatów województwa łódzkiego. Na jednej z takich sesji włodarze sygnalizowali potrzebę wyjaśnienia ludziom wykonującym samodzielne funkcje w budownictwie, na czym polegają zmiany w prawie budowlanym. Tych zmian i związanych z nimi wątpliwości jest w ostatnich latach tyle, że szkolenia z zagadnień prawnych są bardzo potrzebne. Celem tych spotkań jest zbliżenie do siebie dwóch środowisk: administracji architektoniczno-budowlanej i praktyków pracujących w budownictwie. Chodzi o to, żeby kontrowersje i interpretacje prawne złagodzić do postaci, która ułatwi nam wszystkim pracę, a nie ją utrudni – mówi Barbara Malec, przewodnicząca rady ŁOIIB w Łodzi.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy samorządowi z terenu powiatu sieradzkiego, związani z budownictwem, właściciele prywatnych biur projektowych i firm wykonawczych oraz członkowie ŁOIIB. W gronie słuchaczy znaleźli się również pracownicy Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu – jego naczelnik Marek Szymczak i pracownicy: Grażyna Teodorczyk, Anna Sobczak, Wojciech Nogala i Alicja Michalak. Naradę szkoleniową „Prawo budowlane w praktyce” poprowadziła Anna Kostrzewska-Krejczy, prawnik z Łodzi. Spotkanie otworzył wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Marek Kanicki.

Podobne szkolenia ŁOIIB organizuje we wszystkich powiatach województwa. Kolejne odbędzie się w Wieruszowie.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10