^ Powrót na górę

 

 

Ekonomia społeczna. Konferencja w starostwie

Rozmiar tekstu:

konferencja
Anna Bogusz z Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi i Krzysztof Smug z łódzkiego Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich „Opus” poprowadzili spotkanie dotyczące koordynacji ekonomii społecznej w województwie łódzkim. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

Działalność organizacji pozarządowych, spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej wymaga koordynacji. Rozpoznawaniu ich potrzeb ma służyć realizacja projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Realizuje go łódzki RCPS ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (IX Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020). – Najważniejszym celem tego projektu jest rozwój ekonomii społecznej województwa przez koordynowanie współpracy ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, podmiotów ekonomii społecznej, biznesu i jednostek samorządu terytorialnego. Chcemy wypracować ramy ich współdziałania w obszarze ekonomii społecznej – mówi Anna Bogusz z RCPS w Łodzi.

Aby realizacja tych celów stała się możliwa, konieczna jest kampania informacyjna. RCPS – w ramach projektu – stworzy stronę internetową z wyszukiwarką podmiotów ekonomii społecznej. Ta baza danych będzie na bieżąco aktualizowana. Powstanie ponadto podręcznik dotyczący klauzul społecznych. Niewykluczone też, że, jako jedno z ostatnich i największych przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu, zostanie powołana organizacja skupiająca wszystkie podmioty ekonomii społecznej województwa.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  13