^ Powrót na górę

 

 

PCPR z unijnym dofinansowaniem

Rozmiar tekstu:

pcpr
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu pozyskało ponad 400 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to dofinansowanie projektu pn. „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim”. Wkład własny PCPR wyniósł 71 tys.

– Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu wynosi niecałe 500 tys. zł. Program będzie realizowany od marca 2016 do września 2017 r. W jego ramach przewidzianych jest szereg usług na rzecz rodzin, dzieci korzystających z pieczy zastępczej, a także opiekunów zastępczych – mówi Krystyna Marcińczak, dyrektor PCPR w Sieradzu.

Projekt przeznaczony jest dla 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej (oraz ich otoczenia), o ile oczywiście będzie to niezbędne dla ich skutecznego wsparcia.

Program „Po stronie rodziny – rozwój usług na rzecz rodzin zastępczych w powiecie sieradzkim” zakłada wsparcie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz ich otoczenia poprzez:

– zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,

– konsultacje psychologiczne dla rodzin zastępczych,

– grupę wsparcia dla babć i dziadków z elementami psychoedukacji,

– grupę wsparcia dla opiekunów zastępczych, zawodowych, niezawodowych, spokrewnionychz elementami psychoedukacji,

– wypoczynek letni dla wychowanków w wieku 10-14 lat i 14-18 lat,

– wielospecjalistyczną terapię dzieci w wieku 0-6 lat,

– wsparcie rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego,

– zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 7-14 lat,

– szkolenie opiekunów zastępczych w zakresie kompetencji wychowawczych „Szkoła rodzicówi wychowawców”,

– trening interpersonalny dla młodzieży z elementami arteterapii w wieku 15-18 lat,

– szkolenia podnoszące kwalifikacje opiekunów zastępczych (wyjazdowe warsztaty dla ojców: „Efektywne ojcostwo” i matek: „Ja kobieta”).

Całkowita wartość projektu to 471 793 75 zł, z czego 400 743 75 zł stanowi dofinansowanie z EFS, a 71 050 zł to wkład własny PCPR. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

T.O.