^ Powrót na górę

 

 

Wyrównywanie różnic między regionami

Rozmiar tekstu:

powiat sieradzki
Powiat Sieradzki rozpoczyna realizację trzeciej edycji programu wyrównywania różnic między regionami, realizowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jego celem jest zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Program zakłada działania w sześciu obszarach:

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (w przypadku, gdy brak na terenie powiatu takiej jednostki).

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu są:

Obszar B – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy.

Obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe.

Obszar D – a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty; b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Obszar E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe.

Obszar F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

Obszar G – powiaty.

Wnioski o udział w programie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu w terminie do 15 kwietnia (dla adresatów obszarów B, C, D i F). Wnioski od adresatów obszaru E przyjmuje oddział PFRON do 30 listopada 2016 r. Druki wniosków można pobrać w PCPR w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3 (budynek Starostwa Powiatowego), IV piętro.

Założenia programu wyrównywania różnic między regionami III

Procedury i wnioski dla obszarów B, C, D, F i G

Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu

T.O.