^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie samorządowców w sprawie ZPWP

Rozmiar tekstu:

spotkanie
W Starostwie Powiatowym w Sieradzu spotkali się przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego, Gminy Sieradz i Miasta Sieradz. Rozmawiali o możliwościach współpracy przy prowadzeniu Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

– Nie jesteśmy tu po to, by zrzucać na kogokolwiek odpowiedzialność za utrzymanie tej placówki. Spotkaliśmy się, by sprawdzić możliwość współfinansowania jej przez samorządy Powiatu, Gminy i Miasta. Czy jest w ogóle na to szansa? – pytał radny powiatowy Tomasz Baliński. Odpowiedzi radnych miejskich i przewodniczącego Rady Gminy Sieradz nie pozostawiały wątpliwości: szansy takiej nie ma, przynajmniej na razie.

Zdaniem niektórych radnych, problemem jest fakt, że większość uczestników zajęć organizowanych w ZPWP to mieszkańcy Sieradza i gminy Sieradz. – Placówka jest powiatowa tylko z założenia. Młodzież z Błaszek czy Warty nie ma szans na zajęcia w ZPWP, bo odległość jest dla nich często przeszkodą nie do pokonania – mówi Łukasz Bitner, radny Rady Powiatu Sieradzkiego z terenu gminy Błaszki. Aby rozwiązać zasygnalizowany przez siebie problem, zaproponował on wprowadzenie „parytetów”, tzn. rozdzielenie miejsc w ZPWP proporcjonalnie według wielkości lub liczby mieszkańców gmin.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele władz miejskich wskazywali na istniejącą już współpracę z Powiatem w zakresie organizowania zajęć, zwłaszcza sportowych, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organem prowadzącym tych placówek jest właśnie samorząd powiatowy. – Ta młodzież korzysta z obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gdyby Powiat miał za to płacić, musiałby się przygotować na poniesienie kosztów w wysokości 113 tys. zł rocznie – poinformował Ryszard Perka, radny miejski, i dodał, że Miasto dysponuje szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z Sieradza.

Do pomysłu współfinansowania ZPWP odniósł się też Tadeusz Jasek, przewodniczący Rady Gminy Sieradz. – Nie widzimy takiej możliwości. Na razie szukamy pieniędzy na budowę biblioteki gminnej, która jednocześnie pełniłaby funkcję domu kultury. Mogę jednak zadeklarować, że przyjrzymy się tej sprawie. Być może gdzieś uda się te pieniądze znaleźć – mówi przewodniczący. Wójt Gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak zapewnił, że na potrzeby zajęć sportowych podopiecznych ZPWP i organizowania zawodów udostępnione zostanie nowoczesne boisko, zbudowane niedawno obok Publicznego Gimnazjum Gminy Sieradz przy ul. Armii Krajowej.

Dyskusja zakończyła się propozycją radnej powiatowej Kazimiery Gotkowicz (wiceprzewodniczącej Rady Powiatu), by podobne spotkanie zostało zorganizowane dla węższego grona osób decyzyjnych – starosty sieradzkiego, prezydenta i wójta.

W spotkaniu wzięła również udział Rada Rodziców ZPWP oraz dyrektor placówki Izabela Sufleta. Posiedzenie prowadził starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

T.O.

2  3

4  5

6  7