^ Powrót na górę

 

 

Nowe zasady żywienia mieszkańców DPS

Rozmiar tekstu:

dps
We wtorek 19 kwietnia wchodzą w życie nowe zasady żywienia mieszkańców filii w Rożdżałach Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu. Działająca tam dotychczas kuchnia została przekształcona w punkt wydawania posiłków, dowożonych z sieradzkiej siedziby DPS.

Jak wyjaśnia dyrektor DPS w Sieradzu Aleksandra Mirkiewicz, zmiany organizacyjne w zasadach żywienia mieszkańców filii „Bankowca” wynikają z konieczności dostosowania jego struktur do realiów rynkowych. – W założeniu jest dążenie do zrównoważenia bilansu finansowego. Na chwilę obecną dochody jednostki oraz dotacja nie pokrywają niezbędnych wydatków – mówi dyrektor.

Deficyt spowodowany jest niepełnym obłożeniem miejsc w „Bankowcu”, co z kolei wynika z malejącej liczby decyzji gminnych ośrodków pomocy społecznej, kierujących mieszkańców do DPS. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 61), to gminy powinny ponosić koszty pobytu w DPS osób, których na to nie stać. Samorządom jednak brakuje pieniędzy. Koszt utrzymania jednego mieszkańca w DPS w Sieradzu wynosi obecnie 2 839 08 zł miesięcznie.

Przekształcenie kuchni w punkt wydawania posiłków i przygotowywanie ich w Sieradzu przyniesie oszczędności na zużyciu wody, prądu i oleju opałowego. Odejdą też koszty ogrzewania pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchennego, obsługi (przeglądów, napraw i konserwacji) sprzętu używanego do przygotowywania posiłków, sprzątania, a także transportu produktów spożywczych z magazynu DPS w Sieradzu. Nie trzeba też będzie prowadzić podwójnej dokumentacji jadłospisów, diet i procedur związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności (HACCP).

Drugim powodem zmian zasad żywienia w DPS Rożdżały jest ujednolicenie rozwiązań wprowadzonych wcześniej w drugiej filii „Bankowca”. – Od 1 czerwca 2004 r. mieszkańcy filii w Witowie żywieni są właśnie na zasadach cateringu: posiłki są tam dowożone z kuchni DPS w Sieradzu. Rozwiązanie to funkcjonuje bez zarzutu już 12 lat – wyjaśnia Aleksandra Mirkiewicz.

Reorganizacja nie spowoduje ograniczenia zatrudnienia. W kuchni DPS w Rożdżałach pracowało pięć osób. Po zmianach dwie z nich pozostały w obsłudze wydawania posiłków, a trzy przeniesiono do pracy w kuchni „Bankowca”.

T.O.