^ Powrót na górę

 

 

Komisja lekarska już po kwalifikacji

Rozmiar tekstu:

komisja
Powiatowa Komisja Lekarska w Sieradzu, która od 14 marca prowadziła kwalifikację wojskową, 18 kwietnia zakończyła pracę. Stanęło przed nią 680 osób z terenu powiatu sieradzkiego: 637 mężczyzn rocznika podstawowego, 14 mężczyzn roczników starszych i 29 kobiet.

W tym roku kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w 1997 r. (rocznik podstawowy); mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; mężczyźni i kobiety, urodzeni w latach 1995-1996 którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2014-2015 orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej; osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej; kobiety, które z racji posiadanego wykształcenia lub kierunków odbywanych studiów są niezbędne dla potrzeb rezerw osobowych dla sił zbrojnych RP (kierunki i specjalizacje medyczne, weterynaryjne i psychologiczne).

Komisje lekarskie przyznają badanym jedną z czterech kategorii zdrowia:

A – zdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych, służby w obronie cywilnej oraz służby zastępczej;

B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

D – niezdolny do czynnej służby wojskowej, o której mowa w kategorii zdrowia A w czasie pokoju;

E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Przed Powiatową Komisją Lekarską w Sieradzu stanęło w tym roku 680 osób. Z 637 przebadanych mężczyzn rocznika podstawowego 1997 kategorię zdrowia A otrzymało 575, B – 1, D – 38, a E – 23. W grupie mężczyzn roczników starszych kategorię A komisja przyznała 9 osobom, kategorię B – 1, D – 3 i E – 1. Z 29 kobiet, które podlegały tegorocznej kwalifikacji wojskowej w powiecie sieradzkim, kategorię A przyznano 25 z nich. Pozostałe zostały zakwalifikowane do kategorii zdrowia B. Komisji przewodniczyła dr Aldona Rykała-Kowalska.

T.O.