^ Powrót na górę

 

 

Goszczanów świętował swoje 880-lecie

Rozmiar tekstu:

goszczanow
Goszczanów świętował podwójny jubileusz: 880-lecie miejscowości i 1050-lecie chrztu Polski. O obu wydarzeniach przypominają tablice pamiątkowe, uroczyście odsłonięte na obelisku przy ul. Kaliskiej i na ścianie kaplicy goszczanowskiego cmentarza.

Badając łacińską XII-wieczną „Bullę gnieźnieńską” (z 1136 roku), językoznawcy odnotowali ponad 400 nazw miejscowych (wsi, grodów i prowincji) i osobowych (rycerzy, rzemieślników i chłopów), spisanych w formie oryginalnej. Znalazło się tam m.in. zdanie: „Calis (…) item Gostonovici cum Villa eorum”, czyli „Kalisz (…) oraz Goszczonowice z jego dobrami ziemskimi”. Mowa jest w niej również o „Zuandra aqua”, tzn. o wodach rzeki Swędrni. – Mając tak niepodważalną metrykę świadczącą o naszych udokumentowanych 880-letnich dziejach, czcimy nasz wielki jubileusz. Nie spotkalibyśmy się dzisiaj, gdyby nie nasi pradziadowie – powiedział na jubileuszowej uroczystości wójt gminy Goszczanów Łukasz Siewior.

Bullę wydał papież Innocenty II. – Dokument ten jest niezwykle ważny w naszej historii, bo stanowi pierwszą inwentaryzację polskich miejscowości. Wymieniono je z tego powodu, że płaciły one świętopietrze, czyli rodzaj daniny składanej na rzecz papiestwa – mówi Andrzej Ruszkowski, regionalista, redaktor naczelny kwartalnika „Na Sieradzkich Szlakach”. Sieradzki historyk Józef Szubzda dodaje: – W „Bulli gnieźnieńskiej” Sieradz jest sąsiadem m.in. Goszczanowa i Monic, co z dzisiejszego punktu widzenia stanowi niemałą ciekawostkę. A w ogóle bullę możemy traktować jako nobilitację ziemi sieradzkiej. Już wtedy miała ona wysoką pozycję w kraju, co potwierdza późniejsze podniesienie jej do rangi województwa.

„Wyszczególnienie tej nazwy (pośród ponad 400 miejscowości z terenu ówczesnej archidiecezji obejmującej swym zasięgiem poważną część kraju Piastów) może oznaczać, iż w XII wieku wieś posiadała kościół i była siedzibą parafii” – napisał w artykule „880 lat Goszczanowa” badacz dziejów tej miejscowości Jan Czarnek. Tekst ten można przeczytać w najnowszym wydaniu pisma „Na Sieradzkich Szlakach” (2/122/2016), w całości poświęconym historii gminy Goszczanów.

Oczywiście zapisy w „Bulli gnieźnieńskiej” nie określają początków miejscowości. Jednak potwierdzają jej trwanie – od jak dawna, nie wiadomo. Najstarsze ślady osad ludzkich, znalezione na terenach gminy Goszczanów, pochodzą sprzed trzech tysięcy lat.

Obchody 880-lecia pierwszej pisemnej wzmianki o Goszczanowie rozpoczęła msza święta w miejscowym kościele parafialnym. Po nabożeństwie odsłonięte zostały dwie tablice: jedna, znajdująca się na kamiennym obelisku przy ul. Kaliskiej, upamiętnia 880 lat dziejów Goszczanowa, druga – przytwierdzona do ściany kaplicy cmentarnej – przypomina o mieszkańcach gminy poległych w obronie ojczyzny.

Uroczystości przeniosły się następnie na plac przy ul. Sieradzkiej, gdzie zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Głos zabrali m.in. wójt gminy Goszczanów Łukasz Siewior, poseł na Sejm RP Marek Matuszewski i starosta sieradzki Mariusz Bądzior. Samorząd powiatowy na święcie Goszczanowa reprezentował również wicestarosta Marek Kanicki.

Nie zabrakło także bogatego programu artystycznego, wykonanego przez dzieci i młodzież z zespołów działających w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie i uczniów szkół gminnych. Na koniec obchodów na scenie wystąpił Felicjan Andrzejczak z zespołem.

O czasach „Bulli gnieźnieńskiej” przypominała wioska rycerska ze stoiskami historycznymi, przenosząca mieszkańców do początków Goszczanowa.

Galeria zdjęć: Obchody 880-lecia Goszczanowa

T.O.