^ Powrót na górę

 

 

Szkolenie z prawa zamówień publicznych

Rozmiar tekstu:

szkolenie
Powiat Sieradzki i Związek Powiatów Polskich zorganizowały warsztaty na temat nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wzięli w nim udział pracownicy samorządowi z terenu powiatu sieradzkiego i kilku powiatów ościennych województw łódzkiego i wielkopolskiego.

Szkolenie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu. Poprowadził je trener Dominik Bońkowski, radca prawny z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, specjalista z zakresu zamówień publicznych i zagadnień związanych z gospodarką komunalną. – 18 kwietnia minął termin wdrażania dyrektyw unijnych: klasycznej i sektorowej, co odbyło się poprzez nowelizację polskiego prawa zamówień publicznych. Istnieje więc konieczność przygotowania pracowników samorządowych do realizacji tych nowych uregulowań – mówi Rafał Rudka, kierownik Działu Współpracy, Informacji, Analiz i Programów Związku Powiatów Polskich.

– Zmiany w zamówieniach publicznych, spowodowane dyrektywą Unii Europejskiej, spowodują m.in. możliwość ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny, obowiązek prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej oraz promowanie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Uregulowania te wprowadzają ponadto europejski dokument zamówienia, który wykonawcy zobowiązani są dołączać do swoich ofert – wyjaśnia Dominik Bońkowski.

Było to drugie spotkanie z cyklu szkoleń poświęconych nowelizacji Prawa zamówień publicznych, organizowanych przez ZPP. Pierwsze odbyło się pod koniec kwietnia w Radzyniu Podlaskim. Realizacja cyklu zakończy się w połowie maja.

T.O.

1  2

3  4

5  7