^ Powrót na górę

 

 

Święto rodzin zastępczych

Rozmiar tekstu:

pcpr
Jest dla nas bardzo ważne, że mamy w naszym powiecie grupę osób chcących nieść pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Za to co państwo robicie, należy się państwu wielki szacunek, pokłon i podziękowanie – mówił wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Marek Kanicki na spotkaniu z rodzinami zastępczymi.

Wielu z was, mając własne dzieci, potrafi jeszcze przygarnąć te, które bardzo potrzebują pomocy. Życzę państwu, by zaangażowanie i trud włożony w wychowanie podopiecznych, zaowocowały w przyszłości, żebyście mogli później powiedzieć, że to dzięki wam ktoś robi to co robi, że dzięki przekazanej przez was wiedzy i doświadczeniu ktoś funkcjonuje w życiu samodzielnie. W imieniu własnym, starosty sieradzkiego Mariusza Bądziora oraz całego Zarządu Powiatu bardzo dziękuję za to, co robicie – powiedział Marek Kanicki.

Przedstawiciele rodzin zastępczych powiatu sieradzkiego spotkali się na uroczystych obchodach Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowanych w sali konferencyjnej Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Ich gościem specjalnym był Tomasz Bilicki z Fundacji Innopolis w Łodzi, który dla obecnych dla spotkaniu rodziców zastępczych wygłosił prelekcję na temat motywowania.

Według stanu na koniec maja, w powiecie sieradzkim funkcjonuje 121 rodzin zastępczych. Wychowuje się w nich 179 dzieci. – W większości są to rodziny spokrewnione, czyli takie, w których opiekę nad dzieckiem sprawują wstępni i rodzeństwo. Sześć spośród nich to rodziny zastępcze zawodowe – mówi Krystyna Marcińczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu.

W jednej rodzinie zastępczej jednocześnie może przebywać maksymalnie troje dzieci. Wyjątek stanowi rodzeństwo: jeżeli jest potrzeba umieszczenia go w rodzinie zastępczej, dopuszcza się przyjęcie większej liczby podopiecznych.

Statystyczna rodzina zastępcza w powiecie sieradzkim to małżeństwo z jednym własnym dzieckiem, mieszkające w mieście. Ze 179 dzieci korzystających z pieczy zastępczej, 64 mieszka w Sieradzu (w 48 rodzinach zastępczych), 35 w gminie Błaszki (w 15 rodzinach), 13 w gminie Złoczew (w 11 rodzinach), 11 w gminie Wróblew (w 6 rodzinach), po 10 w gminach Warta i Sieradz (po 7 rodzin), po 9 w gminach Brąszewice i Burzenin (po 6 rodzin), 7 w gminie Goszczanów (w 5 rodzinach), 6 w gminie Brzeźnio (w 5 rodzinach) i 5 w gminie Klonowa (również w 5 rodzinach).

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  9

10  11

12  13

14  15