Modernizacja ewidencji gruntów w powiecie

Rozmiar tekstu:

grunty
Powiat Sieradzki zmodernizuje ewidencję gruntów i budynków w obrębach geodezyjnych Chlewo (gm. Goszczanów), Waliszewice (gm. Goszczanów), Sarny i Zaborów (gm. Błaszki), Cienia (gm. Blaszki), Kolonia Miklesz (gm. Złoczew) oraz Burzenin. Wyłoniony już został wykonawca prac modernizacyjnych.

Celem modernizacji jest uzupełnienie bazy geodezyjnych danych ewidencyjnych, a przez to usprawnienie funkcjonowania systemu informatycznego, który tę bazę obsługuje. Podstawą prawną jest tu art. 24a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mówiący w punkcie 1, że „starosta może zarządzić przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze poszczególnych obrębów ewidencyjnych”.

Modernizację ewidencji gruntów i budynków realizuje powiat jako priorytetowe zadanie zlecone. Co roku dotację na sporządzenie wektorowej mapy ewidencyjnej obrębów geodezyjnych przekazuje Łódzki Urząd Wojewódzki.

Wykonawcą prac modernizacyjnych w obrębach Chlewo, Waliszewice, Sarny i Zaborów, Cienia, Kolonia Miklesz oraz Burzenin będzie Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Inter-Map” z Sieradza.

T.O.