^ Powrót na górę

 

 

Wicestarosta o drogach w radiowej „Posesji”

Rozmiar tekstu:

posesja
Podczas audycji „Posesja” na antenie Naszego Radia wicestarosta Powiatu Sieradzkiego Marek Kanicki odpowiadał na pytania dotyczące najbardziej aktualnych inwestycji drogowych w powiecie.

Najwięcej miejsca prowadzący audycję Bartłomiej Perski poświęcił mającej się lada dzień rozpocząć przebudowie dwóch dróg powiatowych w Sieradzu – ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej.

– Na ul. Reymonta inwestycja obejmuje m.in. przebudowę istniejącej nawierzchni do szerokości siedmiu metrów, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę istniejącego chodnika, przebudowę i budowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę zatoki autobusowej i kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Na Grunwaldzkiej zaś planowana jest przebudowa chodników, zatok postojowych i zjazdów oraz budowa nowego parkingu na pasie zieleni między ulicami Jana Pawła II i Jagiellońską – wymienia Marek Kanicki.

Dziennikarz Naszego Radia pytał o szczegóły związane z organizacją ruchu na czas remontu oraz o związane z nią ewentualne utrudnienia dla kierowców i pieszych. Podjął również temat terminów planowanych prac. – Wykonawca, czyli firma „Strabag”, zapowiada, że 15 września jako termin zakończenia remontu zostanie dotrzymany. Jest to duża i doświadczona firmą, dysponująca sporymi możliwościami technicznymi. W ostatnich latach realizowała dużo większe inwestycje drogowe niż remont Grunwaldzkiej i Reymonta. Zresztą termin zakończenia prac znany był wszystkim firmom, które przystąpiły do przetargu. A skoro złożyły one swoje oferty, to należy przyjąć, że dadzą radę wykonać pełny zakres planowanych prac do połowy września. Mimo wszystko, nauczeni doświadczeniem, w umowie zawarliśmy zapis o karze umownej za ewentualne niedotrzymanie terminu. Tak więc w interesie wykonawcy jest, by zdążyć na czas – wyjaśnił wicestarosta.

W audycji pojawił się też temat dwóch innych powiatowych inwestycji drogowych, planowanych do realizacji w 2016 roku: remontu mostu wraz z drogą dojazdową w Niechmirowie w gminie Burzenin i przebudowy drogi powiatowej Marianów-Włocin w gminie Błaszki. Na obie Powiat Sieradzki pozyskał dofinansowanie zewnętrzne.

T.O.