^ Powrót na górę

 

 

VI Noc Poezji i Muzyki w bibliotece powiatowej

Rozmiar tekstu:

poezja
Po raz szósty w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu odbędzie się Noc Poezji i Muzyki. W programie m.in. spotkania autorskie, występy muzyczne oraz Turniej Jednego Wiersza o Puchar Starosty Sieradzkiego.

Noc Poezji i Muzyki rozpocznie się o godz. 19 (w piątek 24 czerwca), a zakończy – trudno przewidzieć kiedy. Poprzednie edycje kończyły się około północy. Zależy to od liczby chętnych do udziału w Turnieju Jednego Wiersza. Jest to swoista „kategoria open”: swoją poezję może zaprezentować każdy, kto ukończył 18 lat. Zwycięzca może liczyć na nagrodę pieniężną i pamiątkowy Puchar Starosty Sieradzkiego.

REGULAMIN TURNIEJU JEDNEGO WIERSZA O PUCHAR STAROSTY SIERADZKIEGO

1. Organizatorami Turnieju są: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, Łódzki Dom Kultury, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sieradz, Sieradzkie Centrum Kultury i Sieradzka Grupa Poetycka „Desant”.

2. Turniej odbędzie się 24 czerwca 2016 roku w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4 – podczas imprezy pod nazwą Noc Poezji i Muzyki.

3. W turnieju mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

4. W turnieju można zaprezentować wyłącznie jeden utwór własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nienagrodzony w innych konkursach literackich i niepublikowany w czasopismach lub książkach.

5. Udział w turnieju polega na osobistym przeczytaniu bądź wyrecytowaniu swojego wiersza, a następnie przekazaniu go jury w formie pisemnej.

6. Wiersz powinien być napisany na papierze formatu A4, jego objętość nie może przekraczać jednej strony maszynopisu (maksymalnie 30-40 wersów).

7. Organizatorzy nie ograniczają tematyki prezentowanych utworów.

8. Prezentowane wiersze oceniać będzie profesjonalne jury.

9. Zamiar udziału w turnieju wystarczy zgłosić organizatorom bezpośrednio przed jego rozpoczęciem.

10. Laureat pierwszego miejsca otrzyma Puchar Starosty Sieradzkiego oraz nagrodę finansową. Laureaci miejsc drugiego i trzeciego otrzymają nagrody finansowe. Laureat głosowania publiczności otrzyma nagrodę prezydenta Miasta Sieradza.

11. Uczestnicy zgadzają się na bezpłatną publikację nagrodzonych utworów.

12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

T.O.

plakat