Nowy dyrektor delegatury Kuratorium Oświaty

Rozmiar tekstu:

kurator
Małgorzata Świątek-Słonina z Wielunia została nowym dyrektorem sieradzkiej delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi. Funkcję tę pełni od czwartku 16 czerwca. Na stanowisku dyrektora zastąpiła Hannę Banach.

Nowa dyrektor pracowała już w delegaturze kuratorium w Sieradzu – przez 11 lat jako starszy wizytator. Potem wróciła do rodzinnego Wielunia, gdzie najpierw pełniła funkcję dyrektora, a następnie kierownika specjalności tamtejszego Kolegium Nauczycielskiego. Z wykształcenia jest pedagogiem – doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki.

Dotychczasowa dyrektor – Hanna Banach – od 16 czerwca pełni funkcję starszego wizytatora Delegatury w Sieradzu Kuratorium Oświaty w Łodzi.

T.O.