^ Powrót na górę

 

 

Ewidencja producentów wina

Rozmiar tekstu:

arr
Agencja Rynku Rolnego przypomina producentom wina o konieczności wpisania się do ewidencji branżowej. Termin składania wniosków mija 15 lipca 2016 r.

Wino przeznaczone do sprzedaży, a wyprodukowane z winogron pozyskanych z polskich winorośli, wymaga wpisu do ewidencji. Dokonuje się go raz w roku, przy czym dla rynku wina rok ten liczony jest od 1 sierpnia do 31 lipca roku następnego.

Jeżeli producent wina nie uzyska wpisu do ewidencji ARR, nie będzie mógł sprzedawać swoich produktów.

Wnioski o wpis do ewidencji można składać osobiście w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie (ul. Karolkowa 30) lub wysłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego). Formularz wniosku znajduje się na stronie internetowej ARR.

T.O.