^ Powrót na górę

 

 

Konwent Powiatów Województwa Łódzkiego w Łasku

Rozmiar tekstu:

konwent
Starosta Powiatu Sieradzkiego Mariusz Bądzior wziął udział w Konwencie Powiatów Województwa Łódzkiego. Gospodarzem spotkania było Starostwo Powiatowe w Łasku.

Przedstawiciele samorządów powiatowych podjęli trzy główne tematy: ujednolicenia Centralnej Ewidencji Kierowców i bazy PESEL, organizacji służby zdrowia na terenie województwa łódzkiego oraz organizacji i finansowaniu oświaty i kształcenia zawodowego. Spotkanie zaczęło się jednak od prezentacji powiatu łaskiego. Jego historię przybliżyła starosta Teresa Wesołowska.

Ujednolicenie CEK potrzebne jest z jednego głównego powodu: – Od dłuższego czasu nikt nie aktualizował tej bazy danych pod kątem usunięcia z niej nazwisk osób już nieżyjących. Najwyższy czas to zrobić – mówiła Teresa Wesołowska.

Odnośnie służby zdrowia, starosta zgierski Bogdan Jarota przywołał problem stwierdzania zgonu osób znalezionych, zwłaszcza w godzinach nocnych i w święta. – Obecne sprawę tę reguluje archaiczna ustawa z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która w żaden sposób nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości. Mówi ona, że starosta powołuje lekarza stwierdzającego zgon w przypadku, gdy nie może tego zrobić lekarz leczący zmarłego w ostatniej chorobie. Teraz starosta nie ma do tego odpowiednich narzędzi prawnych, a nikt nie chce ponosić kosztów wyjazdów na oględziny takich zwłok – mówił Bogdan Jarota. Starosta rawski Józef Matysiak zwrócił dodatkowo uwagę, że nawet w małych powiatach jeden dyżurujący lekarz koroner to za mało.

Na konwencie gościła przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Mariola Mirecka – zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Zaprezentowała placówki oświatowe podległe łódzkiemu samorządowi wojewódzkiemu. Mówiła też o nowościach w kształceniu zawodowym.

Uczestnicy konwentu otrzymali do zaopiniowania statutu tworzonego właśnie Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. ZPWŁ z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim powstaje w celu: cyfryzacji baz danych Ewidencji Gruntów i Budynków (w tym utworzenia numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków oraz pozyskiwania danych budynków i lokali), przekształcenia analogowej mapy zasadniczej do numerycznej obiektowej mapy zasadniczej oraz informatyzacji zbiorów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Starostowie podjęli też decyzję co do terminu kolejnego spotkania konwentu. Zaplanowano go na 15 września. Miejscem konwentu będzie Bełchatów.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

10  11

12  13