^ Powrót na górę

 

 

Spotkanie informacyjne na temat RPO WŁ

Rozmiar tekstu:

wup
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone możliwościom dofinansowania projektów w ramach Osi IX „Włączenie społeczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Podczas spotkania eksperci z Ministerstwa Rozwoju przedstawią zagadnienia związane z deinstytucjonalizacją usług społecznych i zdrowotnych. Przedstawiciele WUP przybliżą specyfikę projektów realizowanych w obszarze włączenia społecznego (w drugim półroczu 2016 roku zaplanowanych jest jeszcze pięć naborów wniosków z przedmiotowego zakresu). Ponadto zaprezentowane zostaną możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Spotkanie skierowane jest do podmiotów zainteresowanych realizacją projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społecznych i zdrowotnych.

Szczegóły na temat spotkania znajdują się na stronie internetowej WUP w Łodzi.

T.O.