^ Powrót na górę

 

 

Powiat Sieradzki w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym

Rozmiar tekstu:

list1
Starosta sieradzki Dariusz Olejnik podpisał dzisiaj list intencyjny w sprawie utworzenia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czechy – Grabowiec.

Powiat Sieradzki jest jednym z pięciu samorządów, które są stronami w tym przedsięwzięciu. Oprócz Dariusza Olejnika, na liście intencyjnym podpisali się również: wójt Gminy Sieradz Jarosław Kaźmierczak, wójt Gminy Zduńska Wola Henryk Staniucha, wójt Gminy Zapolice Jan Zaborowski i prezydent Zduńskiej Woli Piotr Niedźwiecki. W spotkaniu wziął również udział Wiktor Płóciennik, który zajmuje się MOF-em Czechy – Grabowiec od strony merytorycznej. – Pan Płóciennik ma już olbrzymie doświadczenie w tworzeniu obszarów funkcjonalnych, nabyte podczas pracy nad Złoczewskim Obszarem Funkcjonalnym. Jest ono gwarancją, że od strony formalnoprawnej wszystko będzie zapięte na ostatni guzik – powiedział podczas spotkania Dariusz Olejnik, starosta sieradzki. Liderem i koordynatorem działań podejmowanych w celu rozwoju MOF, jest Gmina Sieradz. List podpisano w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Armii Krajowej.

Projekt ukierunkowany jest na rozwój gospodarczy terenów położonych wokół węzłów i wzdłuż drogi ekspresowej S8 na terenie powiatów sieradzkiego i zduńskowolskiego. Podpisując list intencyjny, strony zadeklarowały współpracę „przy realizacji projektu w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych, organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego”.

List intencyjny, sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, jest jednocześnie załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dotację.

T.O.

IMG 8796 1024x683  IMG 8804 1024x683

IMG 8812 1024x683  IMG 8814 1024x683

                                   IMG 8820 1024x683