^ Powrót na górę

 

 

Święto strażaków z Bogumiłowa

Rozmiar tekstu:

bogumilow
Z okazji jubileuszu 50-lecia, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogumiłowie została odznaczona srebrnym medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa. Odznaczenie przyznał Zarząd Główny Związku OSP RP.

Na uroczystości z okazji 50-lecia OSP Bogumiłów medal do sztandaru jednostki przypięli: Andrzej Weselski, prezes Zarządu Powiatowego OSP RP w Sieradzu oraz Mariusz Bądzior, starosta Powiatu Sieradzkiego.

Odznaczeni zostali również najbardziej zasłużeni druhowie, w tym ci najstarsi, którzy pół wieku temu rozpoczęli formowanie straży pożarnej w Bogumiłowie. Inicjatywę tę podjęli po serii pożarów, które w latach 1964-65 spustoszyły wieś. Spłonęły wtedy 22 budynki mieszkalne i gospodarcze. Jak czytamy w kronice jednostki, jej założycielami byli: Stanisław Kubiak, Ignacy Prekwa, Franciszek Ograbek, Stanisław Sowiński i Kazimierz Świniarski. Do służby w nowo utworzonej OSP Bogumiłów zgłosiło się 50 osób. Cztery lata później jej druhowie mieli już swoją remizę, która w latach 2010-2011 przeszła gruntowny remont.

Obecnie OSP w Bogumiłowie tworzy 25 strażaków.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

18  19

20  21

22  23

24  25

26  27