^ Powrót na górę

 

 

Powiat się wyludnia, ale...

Rozmiar tekstu:

statystyki
…w niektórych gminach mieszkańców przybywa. Tak przynajmniej wynika z najnowszego bilansu ludności, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Największy wzrost liczby mieszkańców w 2015 r. nastąpił w gminach Warta, Brzeźnio i Sieradz, największe spadki odnotowały gminy Goszczanów, Burzenin, Klonowa i Złoczew.

Najbardziej zauważalny przyrost ludności w 2015 r. nastąpił na obszarze wiejskim gminy Warta, gdzie przybyło 30 mieszkańców. Część z nich – 13 osób – to pewnie przybysze z miasta Warta, bo tyle tam akurat ubyło. Razem dla gminy i miasta daje to wynik 17 mieszkańców na plusie. – Coraz więcej osób postrzega naszą gminę jako obszar o dużych walorach turystyczno-wypoczynkowych. Dowiadujemy się o tym zwłaszcza przy okazji imprez plenerowych, takich jak choćby ostatnie regaty na Jeziorsku. I to przyciąga. Bardzo dużo pozwoleń na budowę wydawanych jest zwłaszcza dla okolic Rossoszycy. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, przygotowujemy w rejonie tej miejscowości nowy teren z działkami pod zabudowę jednorodzinną – mówi Jan Serafiński, burmistrz gminy i miasta Warta.

W gminie Błaszki za to widać tendencję odwrotną: w mieście w 2015 r. liczba mieszkańców wzrosła, a na terenach wiejskich zmalała, przy czym spadek jest znacznie większy (83 osoby) niż wzrost (7 mieszkańców). Ogólny bilans jest więc ujemny: w ubiegłym roku gmina i miasto Błaszki „schudła” o 76 osób.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę całe jednostki administracyjne (bez podziału na gminy i miasta), to najwięcej nowych mieszkańców (19) pojawiło się w 2015 r. w gminie Brzeźnio. – Od dłuższego czasu widać u nas dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego. Wystarczy spojrzeć choćby na Tumidaj, gdzie nowe domy wyrastają jak grzyby po deszczu. Dlaczego ludzie się tu sprowadzają? Ważnym czynnikiem jest pewnie bliskość Sieradza, choć z drugiej strony inne miejscowości, położone jeszcze bliżej tego miasta, odnotowują spadek liczby mieszkańców. Widocznie klimat gminy Brzeźnio sprzyja osiedlaniu się tutaj – komentuje Dorota Kubiak, wójt gminy Brzeźnio.

Jeśli chodzi o Tumidaj, to rozwój budownictwa mógł być spowodowany innym czynnikiem. – Mało kto buduje dom w miejscu, w którym nie ma rozwiniętej infrastruktury drogowej. W Tumidaju boom budowlany nastąpił po generalnym remoncie drogi powiatowej, łączącej Brzeźnio z dawną krajówką, a obecnie drogą wojewódzką. Jest to zresztą prawidłowość: domy powstają tam, gdzie jest dobry dojazd – mówi Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

W zestawieniu widać jeszcze jeden większy wzrost liczby ludności: 12 osób przybyło w gminie Sieradz. W ten sposób gmina zbliżyła się do stanu ludności z 2013 r., gdy mieszkało w niej 10 400 osób. W 2014 nastąpił spadek o 13 mieszkańców. Na plusie jest też gmina Wróblew, której w 2015 r. przybył jeden mieszkaniec.

Pozostałe gminy tracą ludzi. Najwięcej Goszczanów (51 osób w 2015 r.), Burzenin (31), Klonowa (30) oraz gmina i miasto Złoczew (30). Dwie osoby ubyły w gminie Brąszewice.

Na koniec Sieradz i powiat sieradzki. Jeden i drugi wpisuje się niestety w tendencje ogólnopolskie, co oznacza, że region się wyludnia. W 2015 r. liczba mieszkańców byłego miasta wojewódzkiego spadła poniżej 43 tys. i na koniec tego roku wynosiła 42 890, co oznacza ubytek 181 osób.

Po podliczeniu bilansów z poszczególnych gmin, otrzymujemy liczbę 354 mieszkańców – o tyle w ubiegłym roku zmniejszył się stan osobowy powiatu sieradzkiego.

Liczba mieszkańców gmin i miast powiatu sieradzkiego według stanu na 31 grudnia 2013, 2014 i 2015 roku, na tle danych ogólnopolskich i wojewódzkich. Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS:

Nazwa 2013  2014  2015
Polska
38 495 659 38 478 602 38 437 239
Województwo łódzkie 2 513 093 2 504 136 2 493 603
Powiat sieradzki 120 057 119 622
119 268
Sieradz miasto 43 356 43 071 42 890
Błaszki gmina i miasto 
14 947 14 866
14 790
Błaszki gmina
12 674 12 625 12 542
Błaszki miasto 2 273 2 241 2 248
Brąszewice gmina
4 511 4 526 4 524
Brzeźnio gmina 6 301
6 338 6 357
Burzenin gmina 5 641
5 600 5 567
Goszczanów gmina 5 668 5 626 5 575
Klonowa gmina 2 982
2 962 2 932
Sieradz gmina 10 400 10 387
10 399
Warta gmina i miasto
12 893 12 880 12 897
Warta gmina 9 556
5 541 9 571
Warta miasto
3 337 3 339 3 326
Wróblew gmina
6 086 6 109
6 110
Złoczew gmina i miasto 7 272
7 257 7 227
Złoczew gmina 3 895 3 879 3 872
Złoczew miasto 
3 377
3 378
3 355

 T.O.