^ Powrót na górę

 

 

Rusza monitoring lasów

Rozmiar tekstu:

lasy
W latach 2016-2020 Instytut Badawczy Leśnictwa będzie realizował program monitoringu lasów (wszystkich form własności), wchodzący w zakres Państwowego Monitoringu Środowiska. Prace terenowe będą się odbywać w okresie od 1 czerwca do 30 września każdego roku.

Do Starostwa Powiatowego w Sieradzu oraz do urzędów gmin i miast powiatu trafiło pismo podpisane przez zastępcę dyrektora Wydziału Infrastruktury Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Beatę Konieczniak, z upoważnienia wojewody łódzkiego. W piśmie tym zawarta jest m.in. prośba do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (w tym prywatnych) o umożliwienie wstępu osobom upoważnionym do przeprowadzenia pomiarów.

Zebrane informacje posłużą do oceny stanu zdrowotności lasów w Polsce, w kontekście zmieniających się warunków środowiska.

T.O.

pismo