^ Powrót na górę

 

 

Awanse na święto policji

Rozmiar tekstu:

policja
– Awans to nagroda za dotychczasową pracę, ale też motywacja do kolejnych wyzwań – mówił naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu Grzegorz Będkowski, odbierając nominację na nadkomisarza. Podczas sieradzkich obchodów święta policji awans odebrało 35 funkcjonariuszy KPP.

– Od momentu utworzenia policji państwowej mija właśnie 97 lat i choć bardzo wiele się przez ten czas zmieniło, to cel, który przyświeca naszej pracy, wciąż jest taki sam: służyć polskiemu społeczeństwu. Prawie 90 procent tego społeczeństwa uważa swoje miejsce zamieszkania za bezpieczne. Ten wynik już sam w sobie jest nagrodą za naszą służbę, ale nie byłoby go, gdyby nie codzienna ciężka praca policjantów – mówi podinspektor Tomasz Olczyk, zastępca łódzkiego komendanta wojewódzkiego policji.

Za pracę tę Tomasz Olczyk, a także komendant powiatowy policji w Sieradzu Wojciech Kuśmierek oraz starosta sieradzki Mariusz Bądzior wręczyli awanse 35 policjantom KPP w Sieradzu.

W uroczystości z okazji święta policji, zorganizowanej w auli Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu, oprócz policjantów wzięli udział samorządowcy (wójtowie, burmistrzowie i prezydent Sieradza), w tym czterech przedstawicieli Powiatu Sieradzkiego: starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Waluda i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Hankiewicz.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  14

15  16

17  18

19  20

22  23

24  25

26  27