^ Powrót na górę

 

 

Nabór wniosków do programu „Razem bezpieczniej”

Rozmiar tekstu:

projekt msw
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansuje projekty samorządów i organizacji pozarządowych, w ramach programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”.

Pieniądze na realizację projektów będą pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu została określona na 75 tys. zł, zaś liczba projektów – do 10 przedłożonych przez każdy urząd wojewódzki.

Zadania o charakterze profilaktyczno-prewencyjnym będą realizowane w określonych przez program trzech celach szczegółowych: 1) bezpieczeństwo w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa, 2) przeciwdziałanie zjawiskom patologii i 3) ochrona dzieci i młodzieży – edukacja dla bezpieczeństwa.

Dodatkowo w ramach celu 1. można aplikować o dofinansowanie projektów wpisujących się w założenia dodatkowego programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Kwota dotacji do jednego projektu wyniesie do 50 tys. zł.

Propozycje projektów należy nadsyłać w terminie do 8 sierpnia 2016 r. na adres Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pełna treść programu znajduje się na stronie internetowej http://razembezpieczniej.mswia.gov.pl/.

T.O.