^ Powrót na górę

 

 

Gminy się rewitalizują

Rozmiar tekstu:

burzenin
Kolejne gminy powiatu sieradzkiego przymierzają się do rewitalizacji. Po Sieradzu, który kilka lat temu zapoczątkował ten proces w regionie sieradzkim, przyszedł czas na Burzenin, Wróblew, Błaszki, Złoczew i Wartę.

Częściowo zrewitalizowanym rynkiem już półtora roku temu chwalił się Burzenin. Latem 2014 r. wyremontowana została południowa część placu – od budynków do przystanku autobusowego. Miejsce starych drzew zajęły nowe nasadzenia. Powstały miejsca parkingowe, ławki, latarnie uliczne i stojaki na rowery. Przy okazji zmodernizowano sieć elektroenergetyczną. Koszt tej części inwestycji wyniósł ponad 800 tys. złotych. Prawie połowa tej kwoty pochodziła z działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Nazwa operacji to „Centrum kultury i integracji – Rynek w Burzeninie”.

Po oddaniu do użytku zrewitalizowanej części rynku, pozostały fragment zaczął się prezentować jeszcze gorzej niż wcześniej. – Sami mieszkańcy zwracali mi uwagę, że koniecznie trzeba odnowić północną stronę placu. Do tego zresztą teraz zmierzamy. Właśnie powstaje dokumentacja projektowa, która będzie podstawą do ubiegania się o środki zewnętrzne. Dalszy ciąg rewitalizacji rynku wstępnie planujemy na 2018 rok – mówi Jarosław Janiak, wójt gminy Burzenin.

O szczegółach technicznych kontynuacji inwestycji w Burzeninie na razie mówić za wcześnie. Wiadomo tylko, że na pewno zostanie rozłożona na trzy etapy i że koncepcja będzie wizualnie współgrać z tym, co już jest. Ponadto w parze z rewitalizacją przestrzenną pójdzie rewitalizacja społeczna, związana ze zmianą przeznaczenia rynku. Obecnie jeszcze pełni on taką samą funkcję, jaką pełnił przez kilkadziesiąt ostatnich lat: jest targowiskiem. Handel ma zostać przeniesiony na tzw. Zamłynie.

Jesienią 2014 r. metamorfozę przeszedł skwer przy „Błaszkowiance” w centrum Błaszek. Władze gminy zapowiadają, że rewitalizacja będzie kontynuowana. Jest pomysł, by na miejscu rozebranego budynku po dawnej mleczarni postawić nowoczesną halę targową z inkubatorem rolniczej przedsiębiorczości. Ma to być centrum handlu rolniczego w gminie. – W temat rewitalizacji wpisuje się również remont chodnika na ul. Kościuszki, który będziemy realizować wspólnie z Powiatem – zaznacza Jacek Walczak, sekretarz gminy i miasta Błaszki oraz radny powiatowy. Powiatowy Zarząd Dróg wybrał już wykonawcę tego remontu – firmę „Somar-Bruk” z Sieradza.

Przejeżdżając przez Wróblew nie sposób nie zauważyć dwóch rzeczy: gładkiej drogi i trwającego remontu budynku Urzędu Gminy. Jedno i drugie wpisuje się w rewitalizację centrum miejscowości. – Trwa termomodernizacja urzędu. Pojawią się też wokół niego nowe miejsca parkingowe i nasadzenia zieleni. Wcześniej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyremontowała nam fragment krajówki biegnącej przez Wróblew – komentuje Tomasz Woźniak, wójt gminy.

Elementem rewitalizacji będzie też budowa nowej przychodni we Wróblewie, planowana na przełom 2017 i 2018 roku. Na inwestycję tę właśnie przygotowywana jest dokumentacja.

Do przyjęcia programu rewitalizacji przygotowuje się również Złoczew. Tamtejszy magistrat przeprowadził nawet na ten temat konsultacje z mieszkańcami. – Tereny wskazane do rewitalizacji przez lokalną społeczność w dużej mierze pokrywają się z naszymi propozycjami. Są to przede wszystkim ulice Szeroka i Kościelna, a więc ścisłe centrum miasta. Właściwie należy tu mówić o potrzebie objęcia rewitalizacją całej starej substancji miejskiej Złoczewa. Ponadto mieszkańcy wskazali na rozważenie włączenia do programu rewitalizacji złoczewskiego cmentarza – wyjaśnia Katarzyna Sufleta z Urzędu Miejskiego w Złoczewie. Dodajmy tylko, że Program Rewitalizacji Gminy Złoczew przewidziany jest na lata 2016-2023.

Na ukończeniu jest program rewitalizacji Warty. Zostaną nim objęte wszystkie budynki sakralne w mieście, uliczki dochodzące do rynku, niektóre obiekty użyteczności publicznej oraz, być może, sam rynek. – Mówimy tu o dość dużym zakresie inwestycyjnym. Chcielibyśmy m.in. zmodernizować ogrodzenie wokół klasztoru sióstr Bernardynek, otoczenie kościoła farnego oraz Warckie Centrum Kultury. Mamy też cichą nadzieję, że tematem rewitalizacji uda się zainteresować właścicieli budynków w rynku, co pomogłoby nam odnowić również i sam rynek, a nie tylko ulice, które do niego dochodzą – opowiada Jan Serafiński, burmistrz gminy i miasta Warta. Do zagospodarowania będzie też warcka remiza strażacka, którą druhowie chcą przekazać samorządowi. Program rewitalizacji Warty będzie gotowy około połowy sierpnia.

T.O.